helgeland bolig
Andreas Lund og Helgeland Bolig jobber for tiden med et stort boligprosjekt på Hammeren, samtidig som de planlegger for kommende prosjekter. Foto: Mye i Media

Boligprosjekter med langt tidsperspektiv

2024-04-30
Helgeland Bolig er en lokal eiendomsutvikler, som kjøper opp eiendom, regulerer og bygger boligprosjekter i størrelsen fra enebolig til større leilighetsbygg. Siden oppstart i 2015 har de produsert totalt 103 leiligheter og 11 eneboligtomter. De har bygd 12 forskjellige bygg fordelt i de fleste bydelene i Rana. Prosjektene strekker seg fra rekkehus med tre boenheter i Hammeren Boligpark, til K7 i sentrum med 36 leiligheter.
Andreas Lund ble ansatt som prosjektleder i 2017, og gikk inn som daglig leder i 2019. Han er bedriftens eneste ansatte, og eier også 10 prosent av selskapet.
– Årsfestene er greie å avholde, og det er lite intern konflikt, ler han.
Selv om Lund er eneste ansatt, så får Helgeland Bolig mye støtte fra majoritetseieren Trøndelag Bolig. De har en sterk faglig tyngde når det kommer til både utvikling av prosjekter til gjennomføringen
– De har lang erfaring med utvikling med slike prosjekter som vi jobber med.

Planlegging av prosjekter

Siden sommeren 2022 har det vært en roligere periode for boligbyggerne i regionen.
– Salgene lar vente litt på seg. Men det betyr ikke at vi ikke jobber. Vi planlegger fortsatt og gjør det som vi mener er de rette endringene for kommende prosjekter.
Nå for tiden jobber Helgeland Bolig med et stort boligprosjekt på Hammeren, som de bygger trinn for trinn.
– I skrivende stund har vi ett rekkehus på Hammeren under oppføring og er ikke langt unna å iverksette neste leilighetsbygg, såfremt salget kommer seg. Vi har fortsatt 27 boenheter som skal bygges der. Og så har vi andre prosjekter både i sentrum og ute i bydelen som vi jobber med.
Det kan ta mange år fra Helgeland Bolig kjøper en eiendom til boligprosjektet står ferdig.
– Vi kjøpte K7, losjetomta, i sentrum i 2016. Bygget sto klart i 2023. Det er et langt perspektiv på det, forteller Lund.
Det er mange ting de må ta hensyn til.
– Lars Meyersgate er et prosjekt som er veldig spesielt for oss, for der brukte vi lang tid med kommunen. Til syvende og sist ble det veldig bra. Det er et prosjekt der vi gikk fra at det skulle være et stort leilighetsbygg, med over 20 leiligheter, til det endte med 13 boenheter fordelt på tre bygg. Som i utgangspunktet er en veldig dyr måte å bygge på, men likevel klarte vi å få det til. Selv om jeg er inhabil, så må jeg si at jeg syns Lars Meyersgate har blitt et flott bidrag til et ellers flott område
Lund har ikke tall på hvor mange som er i arbeid med alle byggeprosjektene deres, men sier sysselsettingen nok er ganske stor. De ønsker primært å holde alt lokalt, og bruker i størst mulig grad lokale entreprenører.

Får input fra andre medlemmer

For Lund er det en selvfølge at vi skal være med Ranareginonen Næringsforening, selv om han innrømmer at han trodde bedriften hadde vært medlem lenge.
– Ranaregionen Næringsforening er en stor og flott arena for oss i næringslivet til å kunne samhandle, møtes og dele erfaringer.
Lund synes det er spesielt viktig å være medlem i næringsforeningen, siden han er eneste ansatt.
– Når man jobber mye alene, så har man behov for andre input. Det å snakke med andre i samme bransje er veldig viktig.
 
Medlemsprofiler
facebook

Siste nytt