Anders Hjalmarsson
Anders Hjalmarsson, direktør i Västerbottens Handelskammare, skal fortelle om batterifabrikken i Skellefteå. 

Batterifabrikken krever 1000 nye boliger per år

2023-01-11
Det er tallet som Skellefteå kommune regner med det er behov for på grunn av batterifabrikken som bygges der nå.  

Det er mye erfaring å hente i Skellefteå når batterifabrikk skal etableres på Mo. Direktør i Västerbottens Handelskammare, Anders Hjalmarsson, kommer til Gallaria for å dele erfaringer derfra. 
 

– Når man kommer til Skellefteå i dag, ser man tydelig at her skjer det noe, forteller Hjalmarsson. 

 

Nytt hotell, flere restauranter og byggekraner 
I Skellefteå ligger de noen år foran Mo i Rana med en reise som ligner på den Freyr sin etablering tar Rana og omegn ut på: Rekruttering og befolkningsvekst, og økt behov for boliger, butikker og restauranter, og flere plasser i skoler og barnehager. Bare for å nevne noe. 
 

I Skellefteå begynte byggingen av batterifabrikken Northvolt Ett i 2018 og den pågår ennå. 
 

– Det har påvirket mye, egentlig hele samfunnet, når det trengs så mye. Det bygges nye boliger og veier, og det påvirker kommunens tjenester som skole, barnehage og helsetilbud.  

 

Han forteller at når man kommer til Skellefteå i dag, så ser man tydelig byggekranene.
 

– Det nye hotellet synes godt og restaurantlivet er mye livligere. Skellefteå kommunen anslår at det trengs 1000 nye boliger - per år. 
 

Det merkes hos hotellene i Skellefteå: 
 

– I dag er det vanskelig å få tak i hotellrom, og fortsatt er det hovedsakelig de som skal bygge batterifabrikken som er her - og de blir kun midlertidig, forteller han. 

 

Utfordrende med arbeidskraft 
En annen følge, er at en del lokale leverandører har fått arbeid og leveranser på grunn av at batterifabrikken reiser seg. 
 

Rekrutteringen har skjedd både i fra eget land og i fra hele verden.  

 

– Å få tak i arbeidskraft lokalt er en utfordring, for arbeidsledigheten her er lav. 
 

Det de selger inn for å gjøre Skellefteå attraktiv til tilflyttere, går mye på det samme som Rana gjør: Nærhet til naturen, et godt livsmiljø, god kommunikasjon med fly og andre transportmidler, og godt med jobber til partner, for eksempel innen industri, handel og næring og kommunen, som er en stor arbeidsgiver.  

 

Nå er det cirka 2000 ansatte ved batterifabrikken Northvolt Ett i Skellefteå. Deretter skal den bygges ut suksessivt fram mot 2026. Da antar man at det jobber 5000 personer ved Northvolt Ett i Skellefteå, og at byen har nådd 90 000 innbyggere. 

 

Utfordringer som må løses 
Tema for Gallaria er «Møt fremtiden nå», så vi spør Hjalmarsson om han har en tre til fem-punktliste over hva Mo i Rana må ha på plass, for å kunne møte fremtiden som er forventet som følge av sin batterifabrikk 

  • Den største utfordring er å få tak i dem som skal jobbe der og å rekruttere riktig kompetanse. 
  • Bygge flere boliger.  
  • God infrastruktur, som veier og nærhet til andre transportmidler. 

  • Et godt tilbud fra kommunen, i form av nok skoleplasser, barnehageplasser et velfungerende helsevesen og at annen kommunal service er på plass. 

– Til tross for stort sykehus i Skellefteå i dag, må det nok bygges ut, avslutter direktør i Västerbottens Handelskammare, Anders Hjalmarsson.

Gallaria
facebook

Siste nytt