Arctic Circle Data Center AS(selskapet er slettet)