Nytt styre i Ranaregionen Næringsforening

2018-04-27
På generalforsamlingen 27.04.18 ble Hans Petter Skjæran og Elin Nilsen valgt inn som nye styremedlemmer, og ny styreleder blir Trine Bjerkli Gabor.
På dagens generalforsamling i næringsforeningen ble Hans Petter Skjæran og Elin Nilsen valgt inn som nye styremedlemmer, og ny styreleder blir Trine Bjerkli Gabor. 

Trine Bjerkli Gabor ble valgt til ny styreleder etter Ørjan Skonseng, som ikke ønsket gjenvalg som styreleder på grunn av jobbmessige årsaker. Også Torbjørn Tråslett fratrer etter mange års god tjeneste. Begge to med viktig kompetanse som næringsforeningen vil ha med seg videre.

I sum har valgkomiteen tatt hensyn til flere kriterier i sin innstilling. Administrasjonen er liten, og foreningen vil være tjent med et styre som i sum har både tyngde og bredde til aktivt å bidra til at foreningen ivaretar formålet. Kontinuitet, kompetanse, bredde, kjønn og bransje­tilhørighet er vektlagt i innstillingen.

I tillegg til styreleder Trine Bjerkli Gabor (Circle K) betår styret av Bjørg Kristensen (Evry), Eli Anita Åstrøm (Ferroglobe Mangan Norge), Hans Petter Skjæran (Celsa), Per Brochmann (Coop Helgeland), Svein Arne Brygfjeld (styreleder Helgeland Reiseliv) og Elin Nilsen (FDV Service).

Varamedlemmer er Svein Erik Hjerpbakk (Nordic Comfort Products), Knut Skatland (Amfi Mo i Rana) og Cecilie Nordvik (Rana Blad).

Valgkomiteen består av Henrik Johansen (leder), Rigmor Nygård Hansen og Bjørn Tore Brønlund.

Generalforsamlingen ble avholdt på Fjordgården. Det kom ingen innsigelser verken til styrets beretning eller regnskap, og det ble ikke fremmet motkandidater til noen av posisjonene.

I styrets årsberetning kommer det fram at næringsforeningen skal være en pådriver for å utvikle handel, industri og øvrig næringsvirksomhet i regionen. Det jobbes systematisk med næringspolitikk og nettverksbygging, så vel som med god kommunikasjon og kostnadskontroll. Det gir handlingsrom til å tenke nytt og være en positiv kraft for videre vekst.

- Det å ha et aktivt styre og engasjerte medlemmer er avgjørende for utviklingen av næringsforeningen. Det er utrolig givende å få jobbe med så mange dyktige mennesker og med nytt styre på plass vil vi garantert bli utfordret på nye områder. Det vil gjøre oss enda bedre rustet framover. Jeg er sikker på at Trine Gabor vil levere som styreleder. Hun har solid ledererfaring, har gjennomført endringsprosesser og har selv vært gründer. I tillegg er hun flink til å hente ut det beste i menneskene rundt seg, og det er veldig verdifullt, sier Trine Rimer, daglig leder i Ranaregionen Næringsforening.
Organisasjon
facebook

Siste nytt