Nye stemmer i Nord-Norge

Er du mellom 18-34 år, bor i Nord-Norge og har et brennende engasjement for hvordan vi skal utvikle landsdelen? Da kan du være en av stemmene Agenda Nord-Norge leter etter.


Publisert 10.09.19


Det snakkes mye om de utfordringene og ikke minst de mulighetene som fins i Nord-Norge. Hvordan kan vi gå fra ord til handling? Dersom landsdelen skal være en attraktiv region må de som skal bo og leve i regionen i fremtiden være med å forme den. Til det trenger Nord-Norge din stemme.

Om prosjektet

NODA søker nå, med støtte fra Samfunnsløftet, 100 unge krefter fra hele Nord-Norge som ønsker å være med å fortelle hva de mener. Ja, Svalbard teller med i dette.

Sammen med designere skal de kjøre en serie workshops og intervjuer i hele landsdelen. Alle innspillene deltakerene kommer med vil sammenstilles i en perspektivmelding som vil bli presentert og diskutert under Agenda Nord-Norge 2019. Derfor må så klart også de som blir valgt ut til prosjektet ha anledning til å være aktive bidragsytere i Narvik 11-12.november.

I fellesskap med toneangivende beslutningstakere og tenkere fra Nord-Norge og verden skal årets Agenda Nord-Norge øke bevisstheten rundt identitet og økonomi og hvordan dette er et samspill vi kan ha innflytelse på, og viktigheten av dette for samfunnsøkonomien, nærings- og samfunnsutviklingen. Mer om årets program her.

Deltakelse og reisekostnadene dekkes av prosjektet.

Hvem søker vi?

  • Du er mellom 18-34 år
  • Bor i Nord-Norge
  • Har et brennende engasjement for landsdelen
  • Har mulighet til å delta på workshops og/eller dybdeintervju i uke 42, samt Agenda Nord-Norge 2019 11-12. november i Narvik.
  • Ønsker å dele dine tanker, involvere deg og aktivt bidra til utviklingen av Nord-Norge.

Praktisk info

De 100 som velges ut til å delta i prosessen vil bli invitert til EN workshop eller et dybdeintervju i uke 42 (14-18.november). Det vil være snakk om noen timer i løpet av en dag. Her forsøker vi å gjøre en eventuelt reisevei så overkommelig som nordnorsk mulig. Endelig tid og sted vil derfor bli gitt etter at deltakerne er valgt ut og vi ser hvor de holder til. Det vil si i uke 38/39.

Informasjon og påmelding til Agenda Nord-Norge vil bli sendt ut til de 100 i uke 38.

Hvordan være med?

Fyll ut søknadsskjema innen fristen 16.september: søknadskjema

Har du andre spørsmål ringe prosjektleder Ingvild Kielland på 416 31 870