Næringsarena Helgeland

2014-09-12
Diskuterer felles regionale utfordringer.

naringsarena


Næringsarena Helgeland ved Sverre Knut Andresen, John Arne Wahrholm, Trine Rimer og Bjørn Larsen.Vil ta grep for næringsutvikling


Dette må vi gjøre noe med, var det enstemmige svaret fra lederne i næringsforeningene i de fire byene på Helgeland, da de for første gang møttes for å diskutere felles regionale utfordringer i februar i år.


- Vi vet at det er saker vi ikke er enige om, men på den annen side er det mange områder hvor vi kan styrke båndene. Etter å ha vært på helgelandsturné denne uka er motivasjonen enda bedre. Det er næringsutvikling som skaper gode regioner og gir verdier vi kan leve av, som gir jobb, fellesskap og framtidstro. Helgeland må evne å tiltrekke seg flinke folk og hovedgrunnen er gjerne et dynamisk og spennende næringsliv. Næringsarena Helgeland vil formidle hvilke muligheter dette gir.


Helgeland har klart mang en omstilling og kan skilte med et nyskapende næringsliv og samarbeid på tvers av kommunegrenser og sektorer. Verdiskapingen kommer ikke av seg selv. Her skjer det omstilling og nyskaping hele tiden. Og vi konkurrerer med hverandre, andre regioner og andre land. Næringsforeningene alene kan neppe gjøre den store forskjellen, men flere fellestiltak vil styrke båndene og gjøre oss bedre forberedt på framtiden. Det betyr upopulære avgjørelser noen gang, men i sum større sjanse for å ta vår velfortjente del i veksten i landet.


På turnéen kom det fram en del forslag til felles utviklingstiltak. Tanken nå er å velge ut noen prioriterte områder som det er enighet om å jobbe videre med. Hvilke saker det blir, kommer de fire lederne tilbake til når den konkrete jobbingen starter.

facebook

Siste nytt