Manglede kompetanse er en flaskehals

De siste bachelorkandidatene innen IT på Helgeland gikk ut våren 2019. Det til tross for økende etterspørsel etter kompetansen.


Publisert 28.09.2019


Med ledende fagmiljø innen teknologi og industri, og spennende planer for batterifabrikk og grønn næringsutvikling, trenger vi IT-folk som ikke bare forstår, men som også kan være med å utvikle ny teknologi og industri, skriver næringsforeningen i et åpent brev til Utdanningskomiteen på Stortinget denne uka.

Vi kommer til å trenger flere mennesker i alle yrker; både lærere, helsepersonell og industriarbeidere. Og ikke minst får vi et økende behov for en spisset IT-kompetanse tilsvarende bachelor / ingeniør, samt etterutdanningstilbud og sertifiseringsrettede kurs, sier daglig leder Trine Rimer i Ranaregionen Næringsforening.

Hun legger til at det planlagte tilbudet til Nord universitet innen digitalisering, økonomi og organisasjon er spennende og bra, men at det neppe vil dekke behovet for spisskompetansen som trengs innen IKT.

Innsatsen må styrkes

– Et tett samarbeid med næringslivet og flere praksisplasser kan gi ny kunnskap og kompetanse som Helgeland – og Norge – trenger. Når vi vet hvilke store samfunnsoppgaver næringslivet skal være med å løse framover, tror jeg det er helt nødvendig med en bedre kobling mellom arbeidsliv og utdanningssystemet. Kanskje etablere en ny yrkeshøyskole? Det jobbes også med at UiT skal etablere en bachelorgrad i informatikk ved Campus Helgeland

Hun mener det er fornuftig med et desentralisert utdanningstilbud for å heve kompetansen til dagens ansatte og gjennom nyansettelser. Les høringssvaret fra næringsforeningen til Nord univsersitet om studiestedstrukturen på Helgeland.

– I tillegg til spisskompetanse innen IT trengs mer digital basiskompetanse på linje med lesing, skriving, regning og muntlig fremstillingsevne. Det er derfor bra at det jobbes med programmering og digitalisering i grunnskole og videregående, og at det sannsynligvis blir tilbud om industriteknologi ved Polarsirkelen videregående skole. Jeg ser også fram til at Vitensenter Nordland snart åpner dørene. I sum kan dette motivere flere unge til å velge teknologifag, sier Rimer.