Inviterer gårdeiere og eiendomsutviklere til å bidra i byutviklingsprosjekt

Rana kommune og Ranaregionen Næringsforening inviterer gårdeiere og eiendomsutviklere i Rana til å delta i en ressursgruppe for bærekraftig byutvikling. 

Vi blir mange flere ranværinger i årene som kommer. Vi skal både rigge oss for vekst, samtidig som vi skal utvikle byen vår i en bærekraftig retning hvor både innbyggere og besøkende føler seg velkommen og trives. Det har skjedde mye positivt med byutviklingen de siste årene, og dette er riktig tidspunkt for å sette byutvikling høyt på agendaen.

«Bærekraftig byutvikling av Mo i Rana» er et to-årig prosjekt, med kommunen og næringsforening som felles prosjekteiere. Nordland Fylkeskommune har gitt tilskudd til prosjektet. Hovedmålet er å revitalisere og organisere byutviklingsarbeidet i Mo i Rana slik at det kommer innbyggere, næringsliv og samfunnsaktører til gode nå og i fremtiden.

Vi vet at gårdeiere og eiendomsutviklere i Rana har et sterkt engasjement for byutvikling. Vi vet også at andre steder hvor de har lykkes med byutvikling så har en kritisk suksessfaktor vært et forpliktende og godt samarbeid mellom gårdeiere, eiendomsutviklere og kommune.

Ressursgruppen vil spille en viktig rolle i prosjektet. Det vil bli arrangert en møterekke med workshops, faglig påfyll og inspirasjon. Det kan også hende det blir muligheter for studietur i løpet av prosjektperioden. Mandatet til ressursgruppen er å bidra til et forpliktende samarbeid mellom næringsliv og kommune, som skal leve videre etter prosjektperioden. Gruppen vil også få mulighet til å gi innspill på den nye kommunedelplanen for byutvikling.

Vi ønsker at ressursgruppen skal bli en arena for å tenke visjonært, få inspirasjon fra andre og inspirere hverandre, og dele erfaringer og planer med høy takhøyde.

Deltakere forventes å delta på møtene, og det vil bli gitt oppgaver mellom noen av møtene.

Hvis dere har spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Julie Myhre, julie@ru.no

Dato for første møte er ikke satt, da vi avventer muligheten for å møtes fysisk.

Påmelding til ressursgruppen sendes innen 10. mai 2021 til julie@ru.no

Foto: Mye i Media