Gratis på lørdager

2014-12-17
I denne uka har politikerne i Rana vedtatt at det blir gratis parkering i sentrum på lørdager, som en prøveordning i 2015.
Gratis på lørdager

I denne uka har politikerne i Rana vedtatt at det blir gratis parkering i sentrum på lørdager, som en prøveordning i 2015. De legger til at næringsliv og gårdeiere i sentrum bør bidra med tiltak som styrker områdets konkurranseevne.

Parkeringsavgiften i sentrum har vært debattert av politikere og sentrumsaktører med jevne mellomrom, og næringsforeningen har fulgt opp. Nå er tiden moden for en mer fleksibel parkeringsordning, ref. uttalelse fra ordfører Kai Henriksen og leder i næringsforeningen Trine Rimer i Mono 6/2014.


– Kommunen trenger parkeringsinntekter for å regulere og vedlikeholde parkeringen i sentrum. Det ville vært konkurransevridende for handelsaktørene utenforsentrumskjernen, som drifter sine parkeringsplasser selv, om kommunen skulle dekke all driften i sentrum - men det kan heller ikke være slik at kommunen skal ha overskudd på avgiftsordningen. Det er på høy tid at parkeringsordningen blir mer sentrumsvennlig.
Trine Rimer, RNF
 
 

Vi har alle et felles ansvar for å sørge for et levende sentrum. Næringslivet trenger at kommunen stiller opp og sikrer gode rammevilkår. Jobben til næringslivet blir å lage gode lørdagsaktiviteter og påse at gratisplassene brukes til handlende og besøkende. SIU ved Evind Tverrå er også med og tilbyr gratis parkering på sine heldagsplasser ved jernbanen. Rett over nyåret, onsdag 7. januar, inviteres næringsdrivende i sentrum til et fellesmøte for å enes om en handlingsplan.
Handle Lokalt
facebook

Siste nytt