Frikjøper pedagoger til Vitensenter Nordland

Helene Klæbo Møllersen fra Rana ungdomsskole og Elisabeth Skjæran fra oppvekst- og kulturavdelinga i Rana kommune sammen med Torbjørn Aag og Bjørn Audun Risøy fra Kunnskapsparken Helgeland.

Vitensenter Nordland har inngått ny samarbeidsavtale med Rana kommune om frikjøp av pedagogene Helene Klæbo Møllersen fra Rana ungdomsskole og Elisabeth Skjæran ved oppvekst- og kulturavdelinga i Rana kommune.


Publisert 21.03.2019


Helene Klæbo Møllersen fra Rana ungdomsskole og Elisabeth Skjæran ved oppvekst- og kulturavdelinga i Rana kommune skal bistå i utvikling av utstilling og undervisning knyttet til utstillingene i det nye, regionale vitensenteret.

Frem til nå har prosjektgruppa jobbet med å etablere selve fundamentet
for et populærvitenskapelig lærings- og opplevelsessenter. Avtalen med Rana kommune gjør at de nå kan begynne å jobbe med selve innholdet, da både innhold og undervisningsopplegg skal designes i tråd med læreplan.

– Helene og Elisabeth er flinke på dette, de jobber med det hver dag og vil tilføre prosjektet en ny dimensjon. Vi skal nå mange målgrupper, og med Elisabeth og Helene på laget blir dette knall, sier prosjektleder ved Kunnskapsparken Helgeland, Torbjørn Aag.

RESSURSPERSONER
– Vi vil knytte til oss ressurspersoner fra barnehager, grunnskole, videregående skole samt fagsenter innen naturfag, matematikk og ressurssenter for realfag, sier Skjæran.

Det siste året har hun jobbet med implementering av lærebrett i grunnskolen og har jobbet mye med entreprenørskap og innovasjon i samarbeid med lokalt næringsliv og arrangementet Teknogeek.

– Dette blir veldig spennende. Jeg ser for meg mye 3D, virtuell virkelighet (VR), utvidet virkelighet (AR), små installasjoner som gir store opplevelser for elevene og en måte å lære på de ikke har i skolen, sier Skjæran.

VELDIG SPENNENDE
Klæbo Møllersen var en av initiativtakerne bak Forskerfabrikken i Mo i Rana.

– Jeg har hatt lyst til å ta del i prosjektet siden jeg hørte snakk om at det skulle etableres et vitensenter. Jeg gleder meg til å bidra med å legge til rette for læring, lek og kreativitet, med gode, pedagogiske undervisningsopplegg.

– Vi ønsker å inspirere barn som har ønske om å utdanne seg innen realfag, teknologi og programmering. Det er viktig for kompetanse og fremtidig rekruttering i Nordland, sier Klæbo Møllersen.

Det er et sterkt eierskap i Vitensenter Nordland, 19 bedrifter har kjøpt aksjer: Kunnskapsparken Helgeland AS, Mo Industripark AS, Helgeland Sparebank AS, MOBO Helgeland BBL, Kvarøy Fiskeoppdrett AS, Helgeland Avfallsforedling IKS, Øijord & Aanes AS, SINTEF Molab AS, Celsa Nordic AS, Zar Eiendom AS, Haaland Holding AS, Sniptind Holding AS, SINTEF Helgeland AS, MBA Entreprenør AS, Selsøyvik Havbruk, Rana Gruber AS, Lovundlaks AS, Søndre Helgeland Miljøverk IKS, Nova Sea AS.

VITENSENTER NORDLAND
■ Det finnes i dag 10 regionale vitensentre i Norge, men ingen mellom Tromsø og Trondheim. Det blir nå etablert et nytt vitensenter for Nordland lokalisert i Mo i Rana.
■ Vitensenter Nordland blir et populærvitenskapelig opplevelses- og læringstilbud som skal skape interesse for matematikk, naturvitenskap og teknologi.
■ Vil kunne åpne så snart statlig medfinansiering er avklart, siden øvrige forutsetninger er på plass.
■ Etablert som non-profit AS med 4 millionerkroner i aksjekapital.
■ Lokal medfinansiering til drift fra Rana kommune på 3,5 millioner kroner per år.
■ Regional medfinansiering fra Nordland fylkeskommune på 7,5 millioner kroner.
■ Finansiering av utstyr og installasjoner fra næringslivet, så langt på 12 millioner kroner.
■ Gode lokaler på 3400m2 i Fjordsenteret i Mo i Rana
■ Forpliktende avtale med Nord universitet
■ 30 intensjonsavtaler med barnehager og grunnskoler, videregående skoler, universitet, museer, bibliotek og Newtonrom i Nordland
■ Kvalifisert pedagogisk personale og ressursgrupper for utvikling av utstilling og undervisning er på plass.

Et vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- og opplæringssenter hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv. Her fra Vitenparken Campus Ås. Foto: Vitenparken Campus Ås