Framtidens sykehus på Helgeland

2015-01-20
Administrerende direktør i Helgelandssykehuset HF, Per Martin Knutsen, innledet dagens høringsmøte...
[caption id="attachment_1039" align="alignnone" width="960"] Det faglige grunnlaget er godt, var den gjengse tilbakemeldingen til panelet. Det betyr ikke at prosessen framover kommer til å bli enkel, i følge adm. dir. Per Martin Knutsen ved Helgelandssykehuset.[/caption]

Høringskonferanse om framtidens sykehus på Helgeland


20. januar 2015

Administrerende direktør i Helgelandssykehuset HF, Per Martin Knutsen, innledet dagens høringsmøte på Horvneset i Sandnessjøen med å presentere oppdraget og bakgrunn for utviklingsplanen for sykehuset fram mot 2025. Deretter presenterte Arild Sundt-Hansen fra konsulentbyrået Hospitalitet OEC rapporten "Utviklingsplan med evalueringsprosess". Et bredt sammensatt panel svarte så på spørsmål om rapporten og veien videre.

Rapporten viser til at dagens modell vanskelig lar seg opprettholde. Fagutvalget anbefaler å utrede en modell med tre klinikker lokalisert til nåværende sykehus for planlagt kirurgi på dagtid og et nytt sengesykehus, samt en modell hvor man legger ned all somatisk aktivitet i nåværende sykehuslokasjoner og bygger et nytt sykehus.

Fordelen med et sentralt sykehus er ifølge Knutsen sterkere faglig kompetanse og rekruttering av spesialister til Helgeland, i tillegg til at det er det mest bærekraftige og billigste sykehuset å drive på sikt. Det vil på den annen side bli lengre transport for noen av pasientene.

I mandatet fra Helse Nord skal det i den videre utredningen legges stor vekt på hvordan man bygger gode, solide fagmiljø i de neste 10-15 årene. Mange sykehus strever i dag med å skaffe og holde på spesialistene, også her på Helgeland. Den faglige utviklingen går mot mer spesialisering og større enheter. For å drive akuttkirurgi anbefales et pasientgrunnlag på 80 000 innbyggere. Dessuten legges det stor vekt på at pasientene møter kompetente fagfolk og at kvaliteten på behandlingen må være god. Her er mange hensyn å ivareta.

På henvendelse fra Helgelandssykehuset vil Ranaregionen Næringsforeningen sette seg grundig inn i saken basert på fagrapporten og mandatet fra Helse Nord, lytte til hva medlemmene i næringsforeningen legger vekt på og hva andre regioner har erfart. Et godt sykehustilbud er viktig for pasientene, men også for utviklingen av næringsliv og samfunn.
facebook

Siste nytt