Bidra til å bedre Ranas digitale synlighet!

Vi skal ta imot mange nye innbyggere de neste årene, og reisen begynner på nett. Ranaregionen Næringsforening har derfor et pågående prosjekt for å undersøke og bedre Ranas digitale synlighet.

Vi håper du kan bruke 10-15 minutter på å svare på en undersøkelse.

Svarene vil være viktige for å kartlegge hvordan frivilligheten og næringslivet jobber med sin digitale synlighet. Funnene vil bli brukt av samarbeidspartnere og andre til å prioritere tiltak og oppfølging.

Er du en bedrift eller forening i Rana kommune? Svar på undersøkelsen her.

Samarbeidspartnere våre er Rana kommune, Kunnskapsparken Helgeland, Mo Industripark, Freyr, Rana Utvikling og Digitale Helgeland.