Avisa Hemnes 5 år

Avisa Hemnes fyller 5 år, og redaktør Knut Martinsen, tror på videre framgang. Gratulerer med jubileumet.


Publisert 23.01.2018


Historien bak oppstarten av Avisa Hemnes bunner i et glødende engasjement fra ansatte og ildsjeler for å gjøre Hemnes til en enda bedre kommune å bo og virke i. Gjennom fem år har de vært tett på hemneværingenes hverdag og levert lokale nyheter, debatt og ytringer. Slik er de med på å skape nærhet, samhold og identitet i lokalmiljøet.

Allerede fra første nummer hadde den superlokale avisa drøyt 800 abonnenter, og inkludert løssalget var målet om et opplag på over 1000 aviser oppfylt. Siden den gang har avisa levert, hver uke. Det er bra. Vi trenger innholdet lokalavisene leverer, for engasjement, mediemangfold og demokrati, men kanskje i en annen innpakning enn den vi ser i dag.

Næringsforeninga gratulerer med femårsjubilumet og ser fram til de fem neste!