Videreutdanningskurs i digital forretningsutvikling høsten 2020, studiested Mo i Rana

Studieprogramansvarlig Rune Opdahl og prosjektkoordinator Morten Dahle Selfors.

Har du ansatte, kollegaer eller kjenner du noen som ønsker å lære mer om digital forretningsutvikling? Nord Universitet ved studiested Mo i Rana tilbyr et nytt videreutdanningskurs som vil gi deg innsikt i mulighetene ved digitalisering, og er tilrettelagt for kandidater som er i jobb.


Publisert: 12.06.2020


I en verden stadig i forandring er det kritisk at offentlige og private virksomheter har ansatte som søker nye løsninger, forretningsidéer og en enda mer bærekraftig forretningsdrift. Kurset«Digital Forretningsutvikling»gir deg kunnskap og ferdigheter til å se muligheter som kan styrke en virksomhets konkurranseposisjon ved hjelp av digitale verktøy.

Kurset er finansiert av Kompetanse Norge og deltakelse involverer derfor ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Undervisningen gjennomføres nett- og samlingsbasert gjennom:

  • 2 samlinger på Campus Helgeland (ved oppstart i september og ved kursslutt i desember)
  • 3 webinarer i løpet av semesteret
  • Selvstudie mellom samlinger og webinarer

Dersom universitetene mot formodning må holde studiesteder stengt også til høsten, vil undervisningen tilbys 100% nettbasert.

Studiepoeng 7,5 (forutsetter bestått eksamen)
Nivå Lavere nivå
Type emne Videreutdanning
Opptakskrav Generell studiekompetanse / realkompetanse
Undervisningssemester Høst 2020
Studiested Mo i Rana
Ansvarlig fakultet Handelshøgskolen
Undervisningsspråk Norsk
Søknadsfrist 01.09.2020


Mer informasjon om studiet og søknadsportal på
www.nord.no– Søk på Digital forretningsutvikling