Folkemøte: bærekraftig byutvikling

Hvordan mener du byen skal se ut? Med de store endringene som skjer i Mo i Rana må vi alle dra i samme retning og...

Velkommen til julefrokost 20. desember

Velkommen til hyggelig avrunding på året og julefrokost mandag 20. desember fra kl 8-10 på Meyergården Spektrum. Tradisjonen tro vil ordfører Geir Waage og administrerende...

På høy tid at Bustneslia prioriteres

Ranaregionen Næringsforening og NHO Nordland har sendt følgende brev til representanter i Nordland Fylkesting: På høy tid at Bustneslia prioriteres Utbedring av Bustneslia er den viktigste...

Kick-off HR-nettverk 1. desember

Vi skal ta i mot tusenvis av nye innbyggere i årene som kommer. Mange av de internasjonale tilflytterne som skal jobbe i FREYR vil...

Utsatt: Sammen om aktiviteter i sentrum

MØTET UTSETTES TIL 2022 PGA LAV PÅMELDING Hvordan skal vi bedre utnytte det som allerede skjer i byen vår? Og hvordan fylle byen med enda...

Hvordan skal vi skape attraksjonskraft?

Programmet for fagdagen på Gallaria er klart  Det ligger an til en inspirerende dag med attraksjonskraft som gjennomgående tema når Gallaria går av stabelen 28....

Ildsjelene som begynte med systematisk jobbing.

I Grønfjelldal har de knekt en del koder de siste årene. Vi tok turen for å høre mer om noen av grepene de har...

Vi trenger et mer levende sentrum – også om sommeren

Det mobiliseres over en lav sko i Mo i Rana på grunn av en forventet eksplosjon i ringvirkningen av store infrastruktur- og industriprosjekt. Mange...

Ingeniørutdanning på Mo

Har du fagbrev innen bygg- og anleggsteknikkfag eller teknikk- og industrifagene? Da kan du nå søke fulltids bachelor i ingeniør hos UiT Mo i...

Velkommen til næringslivslunsj hos Driv Karriere om arbeidsinkludering

Vi har lav arbeidsledighet i vår region og et stort behov for arbeidskraft og kompetanse. Samtidig har vi mange som står utenfor det ordinære...

Morgenstund har gull i munn – godt arbeidsmiljø

Væxt Mo i Rana og Ranaregionen Næringsforening inviterer til å starte dagen med en kaffekopp og hyggelig prat. Tema for morgenstunden er godt arbeidsmiljø....

MINT kickoff @ Park 22

Welcome to the kickoff event for MINT – Mo i Rana International! MINT is a social arena for the expat and local community to...

Tenker nytt om tilflytting

– Vi trenger å tenke nytt for å tiltrekke oss tilflyttere og for å beholde dem. Det er grunntanken til firmaet Besity, gründet og startet...

Skal gjøre bedrifter mer synlige

ID Profil er byens nyeste butikk med arbeidsklær og profileringsartikler. – Vi har sett en økning i etterspørselen etter slike produkter i markedet, særlig arbeidstøy. Det...