Godt fornøyd med mottakelsen

Rana No lanserte nettavis i midten av oktober 2017. God respons både i markedet og blant leserne har gitt bedriften fotfeste til å ta ny sats.

Større fart på byutviklingen

Ordfører Geir Waage ønsker et felles by/-sentrumsselskap i offentlig-privat regi. Det er det tverrpolitisk vilje til. Nå gjelder det å enes om en plan og bevilge midler.

Omstilling en del av hverdagen

Nav Økonomi stønad i Mo i Rana er på en måte lønningskontoret for hele Norge. Blant annet i form av arbeidsrelaterte ytelser, barnetrygd og sykepenger. 150 flinke og dedikerte ansatte bidrar til sukessen.

Den nye møteplassen

Sparebank1 Nord-Norge bank, regnskapskontor og meglerkontor samlokaliseres i O. T. Olsens gate. Nå jobber de med et nytt møteplass-konsept som skal stå klart ved flytting.

Forkurs ingeniørstudie og realfag

Vil du være med å bygge Helgeland, og trenger litt faglig påfyll? UiT tilbyr en rekke studietilbud i Mo i Rana, inkludert forkurs ingeniørstudie.

Sørger for rett kurs

I tillegg til høyere utdanning foregår det masse opplæring for folk som er i arbeidslivet. Kombinasjonen av kurs, studier, forskning og utvikling er en styrke.

Bygger for framtiden

Rektor Thomas Skonseng foran det nye fellesbygget på Mjølan som skal stå ferdig i januar neste år.

Vil ha et lett tilgjengelig sentrum

Vi er kritisk til å stenge området ved den planlagte Nordlandsparken for trafikk. Les utkast til høringsuttalelse fra næringsforeningen her.

Trenger vi en felles strategi for byutvikling?

En gruppe næringsaktører diskuterer mulighetene for et felles privat-offentlig samarbeid innen by- og sentrumsutvikling.

Studentliv

Årsakene til at de valgte utdanning ved Campus Helgeland er ulike, men felles for dem alle er at de trives som studenter her.

Bitfury satser i Norge

I dag åpnet et av verdens ledende teknologiselskap innen blockchain-teknologi datasenter i Mo i Rana.

Helhetlig tilbud som styrker regionen

Nord universitet skal se nærmere på studiestrukturen sin i løpet av året, men rektor Bjørn Olsen slår fast at Helgeland er viktig også i framtiden.

Den digitale morgendagen

Vi må ta grep nå skal vi ha en sjanse til å lykkes med å forme framtidens utdanningstilbud. -Arve Ulriksen

Forberedt på de nye personvernreglene

Hver enkelt virksomhet må ta en større del av ansvaret for å behandle personopplysninger både overfor ansatte, kunder, medlemmer, leverandører og andre.