Velkommen til næringslivslunsj og generalforsamling i Ranaregionen Næringsforening

Foto: Mye i Media

Onsdag 24. juni kl 11:30 blir det næringslivslunsj og generalforsamling i næringsforeningen på Park22. Vi starter med lunsj om bærekraft og grønn omstilling og fortsetter med generalforsamling kl 13. Generalforsamlingen er kun åpen for næringsforeningene medlemmer.


Publisert: 12.06.2020


Meld deg på her innen mandag 22. juni. 
Næringslivslunsj: Bærekraft og grønn omstilling i Rana
Næringslivet i Ranaregionen sitter med mange av svarene til hvordan samfunnet skal lykkes med en grønn omstilling. Regionen vår er rik på naturressurser og ren energi. Industriparkens strategiske satsing på bærekraft og sirkulærøkonomi blir lagt merke til internasjonalt. Det satses på bærekraft og grønne innovasjon også i andre bransjer.
Vi inviterer derfor til en næringslivslunsj hvor vi stiller spørsmålet – «Hva betyr bærekraft og grønn omstilling for Rana?» For å svare på dette har vi invitert aktører fra flere bransjer som jobber med bærekraft og grønn omstilling i praksis. Vi har også utfordret innlederne til å si noe om hva som skal til for at Rana skal videreutvikles og profileres som en grønn og bærekraftig region.

Susanne Næremo-Sand, Sustainability and Communication Manager, Celsa Nordic.

Celsa slapp nylig nyheten om at de planlegger å produsere armeringsstål uten klimautslipp ved å bruke hydrogen i stedet for mer forurensende energikilder.

– Grete Lian, Askeladden Ressurssenter

Gjenbruk er i vinden. Askeladden Ressurssenter er en sosial entrepenør som jobber med miljø, arbeidstrening og folkehelse.

– John Erik Nygaard, Rana Eiendomsutvikling
Rana Eiendomsutvikling fokuserer på god bokvalitet, pen arkitektur og energieffektive hus, og har troen på det.

 

– Arve Ulriksen, direktør Mo Industripark

Mo Industripark har over lengre tid satset strategisk på sirkulærøkonomi, bærekraftig ressursutnyttelse og gjenvinning.
Generalforsamling

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder / referent / 2 protokollunderskrivere

3. Styrets forslag til årsberetning 2019

Årsberetning 2019

4. Årsregnskap 2019

Årsregnskap 2019

5. Revisors beretning

Revisors beretning

6. Fastsettelse styrehonorar

Valgkomiteens innstilling (revidert)

7. Evt. innkomne saker – vedtektsendring

Vedtektsendring fra valgkomiteen

8. Valg av leder (1 år), styremedlemmer (2 år), vara (1 år), revisor og valgkomite (3 medlemmer, 1 år)

Valgkomiteens innstilling (revidert)