Veien til fagbrev

Oddmar Sjåvik ved Karrieresenteret ønsker velkommen til gratis karriereveiledning og kurs i eksamensmestring til høsten.

Mange ansatte har lang erfaring fra arbeidslivet, uten å ha formalisert kompetansen. Men veien fram til et fagbrev er kortere enn mange tror, forteller Oddmar Sjåvik.


Publisert 06.07.2018


Kravet om kvalitet og oppdatert kompetanse øker både i offentlig og privat sektor. Noe av løsningen ligger i å investere i egne ansatte, satse på opplæring og videreutdanning i arbeidslivet. Vi trenger flere fagarbeidere, og mange som allerede er i jobb uten fagbrev ønsker utdanning.

– Det er mange svært dyktige servicearbeidere i regionen vår, med lang erfaring og solid kompetanse innen sine respektive yrker. Like fullt er det flere bedrifter med ufaglært arbeidskraft. Det vil vi gjøre noe med, sier karriereveileder Oddmar Sjåvik ved Karrieresenteret.  

Trenger et lite dytt

Han viser til at veien fram til et fagbrev kan være kortere enn mange tror. Det handler mye om å gi de ansatte muligheten og forsiktig dytte dem i riktig retning.

– Det gir både yrkesstolthet og faglig trygghet å ha et fagbrev. Det er et kompetanseløft for den ansatte og for bedriften. Noe en rekke næringer kan profittere på. For eksempel er reiselivsnæringen i sterk vekst på Helgeland. En ny storflyplass vil gi en «boost» til turist- og konferansenæringen, og for varehandelen og serveringssteder. For å være konkurransedyktig kommer vi til å trenge flinke fagarbeidere, sier Sjåvik.

Gjennom Karrieresenterets daglige arbeid med karriereveiledning og videregående opplæring for voksne, vet de at mange har et anstrengt forhold til skole og utdanning, og kvier seg for å gå i gang med et lengre skoleløp.

Sjåvik mener lang fartstid kan kompensere for teoretiske krav og korte ned det videregående skoleløpet. Dette gjennom f.eks. praksiskandidatordningen og realkompetansevurdering i regi av fylkeskommunen.

Gratis kurs i eksamensmestring

Som praksiskandidat har man med relevant praksis ofte bare én eksamen som gjenstår før en kan melde seg opp til fagprøven. Ut fra dette har Karrieresenteret utviklet en tredelt tilbudspakke som består av individuell karriereveiledning, gratis kurs i eksamensmestring, samt veiledning og informasjon til bedriftsledelse og ansatte når det kommer til tilrettelegging på arbeidsplassen. Alt for at den ansatte kan komme i mål med teori- og praksiskrav på veien mot fagbrevet.

– Bevisstgjøring av kompetanse og holdningsskapende arbeid er nøkkelfaktorer. Det starter gjerne med engasjerte og løsningsorienterte ledere, avslutter Sjåvik.

Næringslivslunsj 6. september

På høstens første næringslivslunsj er temaet nettopp hvordan vi skal sikre regionen kompetent arbeidskraft framover og hvordan ufaglærte kan ta fagbrev på jobb.

Tall fra Statistisk sentalbyrå (SSB) viser at Norge vil trenge 71.000 flere fagarbeidere i 2035. De tror behovet for fagarbeidere innen helse og omsorg øker med 26 prosent fra 2017 til 2027.

LES OGSÅ:

Slik tar du fagbrevet på jobb med full lønn

Et mer kunnskapsintensivt næringsliv

Slakteren fra Jansvik


FAKTA

  • Karrieresenteret Mo i Rana har fått innvilget prosjektmidler fra Kompetanse Norge som skal brukes til kompetanseheving med fagbrev som mål, og utarbeidelse av karriereplan for evt. etter-/videreutdanning.
  • Fem års allsidig og relevant praksis kombinert med skriftlig eksamen for yrkesfag, kvalifiserer søkeren til å gå opp til fagprøven innen sitt yrke.
  • Karrieresenteret Mo i Rana tilbyr karriereveiledning for voksne over 19 år, holder til i Campus Helgelands 1. etg. og dekker kommunene Rana, Hemnes og Nesna
  • Tlf: 756 53 100, e-post karrieresenter.mo@vgs.nfk.no