Trer inn som bærende element

Illustrasjon av nye Gruben barneskole som er tenkt bygd i massivtre.

Når Rana kommune bygger to nye skoler til neste år, ser de seg både bakover og framover i tid.


Publisert 13.12.2019


Bakover fordi tre tradisjonelt sett har vært det mest brukte byggematerialet i Norge. Framover fordi de med byggematerialet massivtre ønsker å velge klimavennlig nå og for fremtiden.

NYTT BEKJENTSKAP

Både nye Gruben barneskole og Båsmo barneskole skal bruke massivtre i bærekonstruksjonene og dette blir de to første byggene som Rana kommune setter opp på denne måten.
– Massivtre og treverk blir også synlig inne i bygget der hvor det er hensiktsmessig, forteller sjef for prosjektavdelingen til Rana kommune, Jostein S. Jacobsen.

BIDRAR TIL KLIMAMÅL

Kommunedelplan for klima og energi 2015-2019 angir de overordnede
mål for kommunens reduksjon av energibruk og utslipp av klimagasser frem mot 2020. Jacobsen forteller at kommunen har valgt massivtre på de to nye skolebyggene på bakgrunn av utslippene av karbondioksid (CO2) og ei bærekraftig framtid.

– Massivtre har lang levetid. Tre er en fornybar ressurs som kan gjenbrukes i sin helhet og økt bruk av tre som byggemateriale reduserer CO2-utslipp, sier Jacobsen.

LITE STØV PÅ BYGGEPLASS

Rana kommune har hentet erfaringer om bygg i massivtre gjennom å besøke slike bygg, og å snakke med eiere og brukere av tilsvarende bygg i Trondheim.

– Med massivtre får vi en renere byggeprosess, da det blir lite støv på byggeplassen og kortere montasjetid. Det siste er en bonus og var ikke avgjørende for valget av massivtre, forteller prosjektleder i avdelingen, Jon Einar Tuven.

De to trekker også fram et erfaringene som er gjort med massivtre og et godt innemiljø, fordi fuktighet og temperatur reguleres bra.

BYGGESTART I JANUAR 2020

Teknologien bak massivtreelementer ble utviklet i Østerrike på 90-tallet, og mesteparten av den globale produksjonen foregår i Tyskland og Østerrike. Det er noen produsenter
av massivtre-elementer i Norge, men kommunen vet ikke hvor trematerialet de skal bruke produseres.

– Det kommer an på hvem som den som vinner anbudet om å sette opp skolebyggene velger som leverandør, men det vil selvfølgelig stilles krav til at de har en miljødeklarasjon som er innenfor norske krav, sier Jacobsen og Tuven.

Gruben barneskole har byggestart i januar 2020 og blir tre etasjer høyt. Byggestart på Båsmo barneskole er beregnet før sommeren og bygget blir 4 etasjer høyt. Byggetiden er halvannet år for begge.