Travel konsulent

Foto: Mye i Media

– Vi har nå vært i full sving siden februar/mars. Det sier daglig leder i Prodeco Helgeland, Pål-André Pedersen, og avslører at ordrereserven er godt oppfylt til langt utpå våren.


Publisert: 16.10.2019


Selskapet arbeider i all hovedsak innenfor segmentene boliger, fritidsboliger, barnehager samt feltutbygging.

– Vi er et utspring fra Prodeco AS i Ålesund, som opp gjennom årene har hatt mange oppdrag på Helgeland. De ønsket å utvide sin drift med et avdelingskontor her oppe, og vi har brukt en del tid på å finne ut av hvordan vi skulle innordne dette.

– Vi startet opp dette kontoret i fellesskap, der Prodeco AS eier noe, og jeg har selv en eierandel i det. For oss ble det en privilegert oppstart, der vi overtok en solid kundeportefølje fra kontoret i Ålesund.

SKJER MYE I FISKERINÆRINGA

– Vi leverer konsulenttjenester innen bygge- og eiendomsbransjen, som forprosjekter til reguleringsplaner og byggesaker, ren prosjekt- og byggeledelse. Primært på byggherre- siden, til private og offentlige aktører.

– Blant våre største kunder har vi Kvarøy fiskeoppdrett, Nova Sea og Aquarius. Vi er mye «uti øyan» og farter, men vi har på ingen måte spesialisert oss mot fiskerinæringen. Det skjer bare mye i denne næringa.

– For tida har vi også to reguleringsplaner pågående her lokalt, og vi leverer i tillegg en del prosjektering og arkitekttjenester.

LANDMÅLING

– Vi er nå dessuten i ferd med å starte opp med landmåling, og det blir veldig spennende. Både oppmålingstekninsk prosjektering samt utførelse.

– Utstyret er i hus, og vi tar oppdrag fortløpende nå. Vi ønsker ikke å være alt for breie i det vi tilbyr, men heller finne en nisje som vi kan håndtere.

– Det stilles stadig høyere krav til nøyaktighet. I byggesaker er det både utmåling av byggene, og etterkontroll av disse. Det fører ikke til noen utvidelse av arbeidsstokken sånn umiddelbart, men på sikt ser jeg ikke bort fra at det blir aktuelt. Særlig om markedet holder seg på dagens nivå.

– Vi ønsker definitivt å etablere oss og være en aktør å regne med her på Helgeland, og kanskje kan vi ha 4–5 ansatte etterhvert.