Nytt styre i Ranaregionen Næringsforening

Foto: Arne Forbord/Rana Blad. Foran f.v. styremedlem Ruth B. Hessner, varamedlem Marit Øvermo, varamedlem Rune Devig Andreassen og styremedlem Knut Skatland. bak f.v. styreleder Trine Bjerkli Gabor, varamedlem Børre Midtgard, styremedlem Svein-Erik Hjerpbakk og daglig leder Ingvild Skogvold. Elin Nilsen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Næringsforeningen har avholdt en vellykket, digital generalforsamling.

Nytt styre i næringsforeningen

Det nye styret består av styrelder Trine Bjerkli Gabor (Circle K), Knut Skatland (AMFI), Svein Erik Hjerpbakk (NCP), Ruth B. Hessner (TietoEvry) og Elin Nilsen (Eiendomsselskapet Ranheim) som faste styremedlemmer. Børre Midtgard (Sparebank1 Helgeland), Marit Øvermo (Din Personalpartner) og Rune Devig Andreassen (Rana FK/Nordic Hospitality Group) ble valgt inn som vara-medlemmer.

Svein Arne Brygfjeld gikk ut av styret, og Næringsforeningen takker Brygfjeld for sin innsats og engasjement for foreningen over mange år.

Generalforsamlingen valgte også en ny valgkomité, med Marianne Terese Steinmo (valgkomité-leder), Marlene Jordbru og Bjørn Immonen.

Et annerledes-år

2020 har vært et annerledesår for alle, også næringsforeningen. I styrets beretning beskrives et år preget av pandemi, hvor det har vært viktigere enn noensinne å støtte opp om lokalt næringsliv. Det vanlige årshjulet måtte vike, og arbeidet med å følge opp og støtte hardt rammede bransjer ble jobb nummer én. Samtidig har 2020 også vært et år for realiseringen av store industriprosjekter, og de neste årene vil med stor sannsynlighet gi vekst og tilflytting til regionen. I beretningen retter styret en stor takk til medlemsbedriftene, og til alle som har bidratt med frivillig innsats i møter, ressursgrupper og prosjekter. 

Næringsforeningen har over lengre tid hatt en sunn økonomi med god likviditet og egenkapital. Det har gjort det mulig å ha et merforbruk i 2020, da det var viktig å støtte opp om de delene av næringslivet som har vært hardest rammet av pandemien. På grunn av utgifter knyttet til covid-19 og ansettelsesprosess av ny daglig leder, ble det totale driftsunderskuddet for 2020 ble på nesten 170.000 kroner.

Framtidsoptimisme og vekst

Framover er det framtidsoptimisme og vekst som er i fokus. Styreleder Trine Bjerkli Gabor sier til Rana Blad: Vi fokuserer på å gjøre regionen klar for økt vekst, som vi forventer kommer med etableringen av ny grønn industri, storflyplass og dypvannskai.

Engasjement rundt Gallaria

Under generalforsamlingen ble det også en diskusjon om formålet med Gallaria. Både fagdagen og festen på kvelden får gode tilbakemeldinger i deltaker-evalueringer. Styret ser samtidig at det er et ønske om mer nettverksbygging, tid for mingling og ikke minst at arrangement blir mer tilgjengelig for flere bedrifter. Det forrige styret startet en prosess med å evaluere Gallaria, og dette skal videreføres av det nye styret. Generalforsamlingen vedtok å overlate til styret å definere Gallaria sitt formål, innhold og rammene for arrangementet. Næringsforeningen gleder seg til å invitere medlemmer og samarbeidspartnere til fagdag og fest i januar 2022!