Lokalvalg 2019

Ranaregionen Næringsforening inviterer til næringspolitisk debatt i samarbeid med NHO Nordland. Vi utfordrer ordførere og ordførerkandidater til å svare på hvilke næringspolitiske saker de brenner for. Hvordan de vil lede an i utviklingen av byen og regionen vi er en del av, og bruke våre naturgitte fortrinn og sterke teknologi- og kompetansemiljø.


Publisert 14.08.2019


Får vi den næringspolitikken vi trenger? Det er et av de sentrale spørsmålene. Det handler ikke om å love gull og grønne skoger, men i større grad diskutere løsninger på konkrete problemstillinger, og jobbe for å samle oss om en felles retning. Hvordan trekke til seg arbeidskraft, pris og tilgang på arealer og lokaler, nærhet til og samlokalisering med andre virksomheter, og at ansattes transportbehov oppfylles. Til klimapolitikk og det grønne skiftet. En relativt bred øvelse hvor både byutvikling og bostedattraktivitet er sentrale faktorer for å lykkes.

NHO-direktør Ole Erik Almlid, MIP-direktør Arve Ulriksen, Solveig Bratteng Rønning som driver Sletten gård og er med i konsernstyret til TINE, Hans Petter Skjæran, HR/EHS manager Celsa Armeringsstål innleder møtet. De er ressurspersoner som ser potensialet i regionen vår, og som kan gi oss ny innsikt og inspirasjon.

Etter innledende runde vil ordførere/ordførerkandidatene Geir Waage (Ap), Johan Petter Røssvoll (Sp) og Anita Sollie (H) fra Rana, samt Christine Trones (H) fra Hemnes og Hanne Davidsen (Ap) fra Nesna presentere sine tre viktigste næringspolitiske saker, og forklare hvordan de vil handle for å nå målene. Deretter får debattantene kommentere hverandre sine innlegg og svare på spørsmål fra innledere og øvrige deltakere.

Hvordan vil ordførerkandidatene møte morgendagens muligheter, og utfordringer, og hva er det som skiller partienes næringspolitikk? Hvilken by vil de ha? Hvor skal det bygges og hvilke krav skal det være til antall parkeringsplasser pr arbeidsplass? Hvilke prosjekter vil de prioritere for å få fart på grønn konkurransekraft, og hvilke er de mindre fornøyde med? Hva mener de om regionsutvikling, og hvordan sikrer de god saksbehandling og kompetanse også i egne rekker? Har du forslag til spørsmål så tar vi gjerne imot på epost.

Det at vi blir stadig flere eldre, og færre unge, er et tungt ansvar for våre folkevalgte. Bosteds- og besøksattraktivitet er trolig en større utfordring en næringsattraktivitet, fordi vi på mange områder allerede har et offensivt næringsliv. Med naturressurser som verden trenger. Klarer vi å utnytte konkurransefortrinnene og vise hvordan dette bidrar til å forandre verden, har kommunene lyst til det, ja da har vi et enormt mulighetsrom. Både industri, energi, mineraler, havbruk og turisme. Det må blant annet jobbes målbevisst og samlet for å gjøre Mo i Rana og regionen kjent og anerkjent, og styrke infrastrukturen for å ta i bruk mulighetene som byr seg.

Det å være attraktiv og konkurransedyktig er avgjørende for å vekst og verdiskaping. Det gjelder for bedrifter, kommuner og regioner. Vi vil derfor utfordre politikerne til å trekke fram sine tre på topp-saker som de brenner for, og som er med på å gjøre regionen vår attraktiv for unge i etablering: Kompetanse. Teknologi. Omdømme. Grønn industri. Infrastruktur. Attraktivitet. Bolyst. Næringsplan. Integrering. Samarbeid m.v.

Hvilke trender ser politikerne, og hvordan vil de sammen med næringsliv og kommuneadministrasjon utnytte mulighetsrommet, samtidig som eksisterende arbeidsplasser og den enkeltes kompetanse utfordres. Forutsetningen for videre utvikling påvirkes av veivalgene som tas i dag, samtidig som vi påvirkes av det som skjer i verden rundt oss. Klimapolitikk, digitalisering og endret forbruk og arbeidsliv ser ut til å forandre rammene radikalt. Hvordan møter vi endringene, det er et spørsmål både bedriftsledere og politikere bør kunne svare på.

VELKOMMEN!


TID: onsdag 21. august kl 11:30-13:30

STED: Mo Industripark, kantina i gulbygget

PROGRAM: 

  • 1130 – 1150 Lunsj, kaffe og mingling
  • 1150 – 1200 Velkommen og innledning
  • 1200 – 1215 Innlegg fra NHO-direktør Ole Erik Almlid
  • 1215 – 1230 Innlegg fra næringslivet v/Arve Ulriksen (Mo Industripark), Solveig Rønning (Sletten gård), Hans Petter Skjæran(Celsa)
  • 1230 – 1315 Paneldebatt med Geir Waage (Ap), Johan Petter Røssvoll (Sp) og Anita Sollie (H) fra Rana, Hanne Davidsen (Ap) fra Nesna, Christine Trones (H) fra Hemnes
  • 1315 – 1325 Spørsmål fra salen
  • 1325 – 1330 Avrunding og oppsummering

 

Lunsjen spanderes av