Landet kontrakt på 185 millioner

F. v.: Prosjektleder Mette-Lise Engø, CFO og nestleder Frode Kristiansen, sjefskonsulent for IT Daniel Bjørnådal og salgsansvarlig Frode Larsen.

EVRY har inngått avtale med Arbeidstilsynet om levering av HMS-kort for bygge- og anleggsplasser og renholdsvirksomheter. Dette er en av EVRYs største, nye kontrakter og har en verdi på 185 millioner kroner over fem år, med opsjon på forlengelse av avtalen med ytterligere to år.


Publisert: 07.10.19


Målet er å effektivisere og forbedre dagens løsning med mer moderne og innovative løsninger. – Vår største kontrakt på veldig mange år, sier CFO og nestleder i EVRY, Frode Kristensen.

LOVPÅLAGTE HMS-KORT

Avtalen innebærer en årlig produksjon av cirka 300.000 kort, men er først og fremst en stor IT-jobb med utvikling av bestillingsløsningen for HMS-kortene.

EVRY skal levere tjenester knyttet til produksjon og distribusjon av HMS-kort, samt gjøre daglige oppslag mot offentlige registre for å føre kontroll med at HMS-kortene er gyldige. I avtalen inngår også drift av løsningen, brukerstøtte og fakturahåndtering.

– Vi er glade for den tillit som Arbeidstilsynet har vist oss ved å inngå denne avtalen. EVRY vil bidra til å gjøre håndteringen av HMS-kortene enkel og effektiv basert på det siste innen teknologi og sikkerhet. Samarbeidet innebærer også muligheter for å videreutvikle løsningen i tråd med Arbeidstilsynets krav og ønsker, sier Frode Larsen, salgsansvarlig i EVRY Card Services.

Alle virksomheter som utfører arbeid på norske bygge- og anleggsplasser, samt alle godkjente renholdsvirksomheter, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort. Det er viktig å ha kontroll på hvem som til enhver tid befinner seg på arbeidsplassen. HMS-kortet er også med på å forhindre blant annet svart arbeid, sosial dumping og ulovligarbeidsinnvandring. Hovedformålet er å ivareta helse, arbeidsmiljø og sikkerhet på norske arbeidsplasser.

– Dette er det opprinnelige formålet, men så kan man også bruke kortet til låsesystemer, bruk av kopimaskiner og andre funksjoner på en arbeidsplass. Vi har fått en kravspesifikasjon om hvilken teknologi som skal være i kortet for å kunne dekke flest mulig behov, sier Larsen.

SUPERUTVIKLERNE

Tildelingskriteriene vektla 70 prosent kvalitet og 30 prosent pris. EVRY var ikke best på pris, men fikk høyest score på kvalitet der Arbeidstilsynetvektla brukervennlighet, sikkerhet, innovasjon og leveringstid.

– For å få utstedt dette kortet sjekkes man opp mot syv ulike, offentligeregister. Dette gjør vi både for å verifisere bedriften og den ansatte, sier sjefskonsulent for IT, Daniel Bjørnådal. EVRY er et stort, nordisk IT-konsernsom leverer et bredt spekter avtjenester.

– Vår spisskompetanse er ikke bare kompetanse på IT, men bredden i leveransen vi leverer, sier Bjørnådal. EVRY har stort fokus på sikkerhet og redundans. De har fornyet egen plattform og har til og med utviklet sin egen skytjeneste.

– Våre utviklere skal få jobbe med det nyeste innen teknologi. Det gjør at vi har engasjerte medarbeidere og har fått et team av superutviklere.

– Vi startet prosjektet i april og holder nå på med å forberede oss til testfasen som gyver løs i oktober. Løsningen driftsettes på nyåret, men utviklingsjobben stopper ikke der – i avtalen er det tatt høyde for videreutvikling i årene som kommer. Her får vi mulighet til å implementere nye innovative løsninger som gagner kunde og sluttbruker, sier prosjektleder
Mette-Lise Engø.

Interessen rundt API (at man tillater enheter å snakke med hverandre) er økende.

– Vi sitter på mye data, og det blir stadig mer populært å koble seg opp og få tilgang til denne. Man kan koble seg opp og sjekke om et kort er gyldig eller sjekke om arbeideren har de nødvendige tillatelsene for å jobbe der. Det er et ønske og et krav om stadig høyere sikkerhet. Da trenger man teknologi og løsninger, og det leverer vi, sier Bjørnådal og legger til.

– EVRY har et fantastisk arbeidsmiljø. Det gjør at man kan ta på seg slike utfordringer. Vi har den nyeste teknologien på markedet, og utfordringen er å finne folk som henger med på utviklingen. Vi har flinke medarbeidere, og vi er heldigvis attraktive for jobbsøkere. Mange snakker om ny teknologi, men det er ikke så mange som tar den i bruk. Det gjør vi her hos oss.