Kommer fremtidens batterier fra Rana?

Styreleder i Freyr AS Torstein Dale Sjøtveit. Batterifabrikken i Mo i Rana kan kanskje sørge for at el-biler som denne Teslaen har batteripakke herfra.

Tirsdag 28. mai presenterte Freyr AS sitt store prosjekt. De ønsker å etablere batterifabrikk i Rana, og trenger 35 milliarder kroner for å gjennomføre planene. Bygging av vindparken på Sjonfjellet koster i tillegg fem milliarder. I går kom meldingen om at de har sikret 7,25 millioner euro fra EIT InnoEnergy. Det tilsvarer ca 70 millioner norske kroner.


Publisert:19.06.2019


Daglig leder i Ranaregionen Næringsforening, Trine Rimer, ønsket et fullsatt auditorium på Campus Helgeland velkommen til informasjonsmøtet. Det gjorde hun med å vise filmen fra Håkon Skog Erlandsens nylige bragd med minikonsert på toppen av Mount Everest, og troen på at det umulige er mulig. Samtidig poengterte hun at Ranas solide industrimiljø også har beina plantet godt på jorda, og at det er en god egenskap å ha med seg inn i slike gigantprosjekter som det batterifabrikken representerer. Freyr har siden møtet i slutten av mai sikret ca 70 millioner kroner til finansiering. Klatringen har startet. De er et godt skritt nærmere realisering.

GRØNN KRAFT ET KONKURRANSEFORTRINN
Forretningsutvikler i Kunnskapsparken Helgeland, Lars Høyen, har fulgt Freyr AS siden oppstarten og innledet med å fortelle om batterimarkedet og globale utfordringer. Han
satte prosjektet inn i en større klimasammenheng, og pekte på våre utfordringer med å redusere, og etter hvert eliminere bruken av fossilt brennstoff.

– Vi må komme oss over til bruk av fornybare energikilder, og det betyr at vi må over til solcelleteknologi, vindmølleparker og vannkraft og andre varianter av grønn energi. Grønn energi gir ofte variabel strømproduksjon noe som gjør at vi må klare å lagre energien som produseres, slik at vi også har strøm tilgjengelig når sola ikke skinner og vinden løyer helt, sa Høyen.

Styreleder i Freyr AS, Torstein Dale Sjøtveit, presenterte selskapets planer for næringslivet i Rana, og la også stor vekt på Norges unike posisjon på kraftmarkedet. Han poengterte at vi her i landet er i førersetet når det kommer til grønn kraft, og snakket i den sammenheng varmt om Sjonfjellet vindpark.

– Å få realisert vindparken vil være viktig for batterifabrikken. Da kan vi selge våre batterier basert på at de produseres med ren vindkraft, og det selger godt i et internasjonalt marked, sa styrelederen.

Auditoriet på Campus Helgeland var fullsatt da Freyr AS presenterte sine planer for både næringslivet i Rana og andre.

REKRUTTERING
Et prosjekt av denne størrelsen tar tid å få på plass. Freyr AS satser på at de i inneværende år får på plass en organisasjon med 25 ansatte, som skal jobbe med etableringen i Rana. Det er mye som skal på plass, og Dale Sjøtveit var klar på at det ikke mangler på utfordringer.

– Vi har store utfordringer finansielt, og med å få teknologileverandører
til å være med. Men den største utfordringen er utvilsomt rekruttering av kvalifisert personell.

– Norge har lange tradisjoner i å bygge industrianlegg, for eksempel på Karmøy, i Årdal og i Sunndal, hvor de har gjort akkurat det samme som vi er i ferd med å gjøre. Selv om det var andre tider, tror vi mulighetene i dag for å reise over lange avstander, gjør oss attraktive på arbeidsmarkedet verden over. Vi tenker oss en internasjonal rekrutteringskampanje, for vi tror at det finnes mange ute i den store verden som kunne tenke seg å komme til Mo i Rana for å jobbe. Det blir viktig for oss å finne disse, og vi ser for oss å gå veldig bredt ut med tanke på rekruttering, la han til.

– Lett blir det ikke, og det er et av de virkelig tunge punktene våre på utfordringer, uavhengig av hvor fabrikken blir plassert. Ikke nok med at de skal flytte på seg. De skal også ha kompetanse innen batteri, automasjon, kjemi, prosess eller ledelse. Vi ser det som naturlig å få i gang en dialog med utdanningsinstitusjoner for å sørge for kvalifisert arbeidskraft. Vi kan nok ikke starte opp med mange ferske i begynnelsen, men på sikt vil det nok også kunne bli slike jobber, fortalte Dale Sjøtveit.

Til å være et prosjekt av slike dimensjoner, er ikke tidshorisonten særlig lang, og han håper selvsagt at folk i nærmiljøet vil se på fabrikken som en spennende arbeidsplass.
– Vår plan er at fabrikken skal stå ferdig i løpet av 2023, og skal vi klare det må vi senest høsten 2020 fatte en investeringsbeslutning, avrundet Dale Sjøtveit.

FREYR AS
■ Etableringen har en kostnadsramme på 40 milliarder kroner.
■ Årsforbruk på 2,5 til 3 TWh, tilsvarende seks Altakraftverk.
■ Inntil 2500 arbeidsplasser.