Kampen om IT-ressursene

IT-sjef ved TietoEVRY, Tommy Myrvang.

Mens behovet for denne typen kompetanse forventes å vokse i årene fremover, er IT-studiet i Rana lagt ned.


Publisert:


Hos TietoEVRY, Cerum AS og andre IT-aktører i regionen regner de med å merke dette i fremtidig rekruttering.

Utfordrende

Tilgangen på IT-kompetanse er knapp og rekruttering er ei utfordring. Det utdannes rett og slett for få med denne kompetansen.

– Det er generelt både et veldig stort behov for, og høy konkurranse om IT-kompetanse både i bransjen vår og i denne regionen, forteller Tommy Myrvang, som er IT-sjef hos TietoEVRY Card Services i Mo i Rana.

Færre lokale

– Vi ser at det er utfordrende å rekruttere kandidater med relevant IT-kompetanse i vår region sier Myrvang.

– Vi får en del søkere utenfra, og i det siste har vi med god erfaring ansatt personer som kommer fra Tyskland, Slovakia, England og Danmark. Alle disse bor nå i Mo i Rana. Meg bekjent ansetter også andre IT-selskaper på Mo ressurser fra andre land, fortsetter han.
– Vi leier i tillegg inn IT-kompetanse for å dekke dagens behov, legger han til.

Etter at IT-studiet i Rana ble nedlagt har det gradvis skjedd ei endring i søkemassen når stillinger lyses ut.

– I TietoEVRY har vi de siste årene ansatt flere nyutdannede fra IT-studiet i Rana, men i nylige utlysninger har vi primært søkt etter kandidater med minimum tre års erfaring. Vi forventer at vi vil merke det godt fremover at IT- studiet i Rana er nedlagt, fordi vi ser at behovet for denne typen kompetanse fortsetter å vokse, forteller Myrvang.

Også hos Cerum AS ønsker de å sette søkelys på problemstillingen.
– Vi opplever at rekruttering av IT- fagfolk er en utfordring sier Bjørn Tore Hagen, Chief Architect hos Cerum AS.

– Vi mener også at det er åpenbart at Nord universitets «akutte» nedlegging av et etter hvert svært bærekraftig IT-studie her i Rana ikke har gjort situasjonen særlig bedre, legger han til.

Permanente endringer

Sett fra næringslivets synsvinkel er det ikke utelukkende mangel på kompetanse som vil bli utfordrende fremover. Også den pågående Corona-pandemien vil ha omfattende innvirkning på bruk av IT i arbeidslivet.

– Behovet for å utdanne nye IT-ressurser med relevant kompetanse vil bare øke. Det å finne kandidater med lokal tilknytning vil alltid være verdifullt for oss, sier Myrvang.

– Jevnlig ansetter vi også kandidater uten høyskole- eller universitetsutdanning, som også er viktige ressurser for oss. Vi mener at det er viktig at videregående skoler utvikler relevante tilbud for de som ønsker å utdanne seg innen IT, og at det samarbeides godt med bedriftene i næringslivet med tanke på læreplasser, fortsetter han.

– Verdens største eksperiment med hjemmekontor, som 2020 er, vil nok føre til permanente endringer i arbeidslivet. Bedrifter som tilrettelegger for dette, vil være attraktive for mange kompetente ressurser, avslutter Myrvang.

De største utviklingsavdelingene i Ranaregionen omfatter Evry Card Services, Widerøe Internett AS, TAG Sensors, Celsa Armeringsstål AS, Elkem Rana, Alcoa, Aker Solutions, NAV, SI, Nasjonalbiblioteket, Brønnøysundregistrene og Cerum AS. Institutt for Informatikk (IFI) har foreslått i en ny rapport, at Universitetet i Tromsø og fakultetet for naturvitenskap og teknologi, gir instituttet i oppdrag å opprette informatikkstudier i Mo i Rana.

HOVEDPUNKTENE I RAPPORTEN FRA INSTITUTT FOR INFORMATIKK (IFI)

■ IFI foreslår at Universitetet i Tromsø og fakultetet for naturvitenskap og teknologi, gir instituttet i oppdrag å opprette informatikkstudier i Mo i Rana.

■ IFI mener næringslivet trenger IT- kompetanse på både bachelor- og mastergradsnivå.

■ I offentlig forvaltning er det nødvendig med kompetanseutvikling for å realisere nye tjenester og skape sterkere systemintegrasjon, med økt krav til pålitelighet og sikkerhet. Det er også en forutsetning for å beholde nasjonale forvaltningsroller, skriver IFI i sin rapport.

■ I 2017 inngikk UiT og Mo industripark AS, en overordnet samarbeidsavtale
med mål om å bidra til gjensidig kunnskapsutvikling og innovasjon i MIP AS og bedriftene i Mo Industripark. MIP AS er som den eneste i Nord-Norge en node i nettverket DigitalNorway som er et initiativ av og for næringslivet med mål om å øke konkurransekraften til norske virksomheter. For å kunne utvikle en mer bærekraftig industri er man avhengig av høyteknologisk kompetanse i fremtiden. Riktig digitalisering av industrien kan gi et løft i produktiviteten slik at trenden med utflytting av industriproduksjon kan snus.

■ Prosjektgruppa er ledet av førsteamanuensis Tore Brox-Larsen UiT/ IFI, med kontorsjef Svein Tore Jensen UiT/ IFI (Tromsø) og seniorrådgiver Morten Åsland UiT/Seksjon for forskning og utdanningskvalitet (Mo) som administrativ støtte i forprosjektet.