Innsats og rask omstilling

Carles Rovira, administrerende direktør for Celsa Nordic Group. Foto: Mye i Media AS

Flere bedrifter i Rana tilhører internasjonale konsern med et internasjonalt marked. Deriblant hjørnesteinsbedriften Celsa Armeringsstål, som har lyktes under Korona-epidemien, mye grunnet de ansattes innsats og raske omstillingsevne. Carles Rovira, administrerende direktør for Celsa Nordic Group, forteller hvordan de håndterer den globale pandemien.


Publisert:


Hvilke grep har Celsa tatt i forbindelse med Covid-19?
– Hos Celsa Armeringsstål har sikkerheten og helsen til våre mennesker alltid vært og vil alltid være vår hovedprioritet. Det er de som står bak suksessen. Det har krevd innsats
og rask omstilling. Alle har vist vilje til samarbeid og teamarbeid for å minimere helserisikoen for oss og for samfunnet rundt oss, men også for å skape bærekraftig produksjon. Vi har iverksatt forebyggende tiltak og opprettet interne prosedyrer i samsvar med de gjeldende anbefalingene. I tillegg til å styrke hygiene- og sikkerhetstiltak, har vi blant annet opprettet sikkerhetssoner i produksjonsområdene, innført restriksjoner for besøk, vi gjennomfører møter over Teams, også med operatørene og i våre kabiner, har hjemmekontor for dem som har mulighet og stengt fellesområder.

Hvilke konsekvenser har koronaviruset hatt for dere i det daglige arbeidet?
– Først og fremst har konsekvensene vært at våre ansatte ikke har hatt mulighet til å omgås hverandre på samme måte som før. En av de viktigste faktorene for trivsel på arbeid er gode kolleger, følelsen av at du er en del av en organisasjon og at du bidrar til selskapets fremgang. Som bedrift har vi kartlagt hvordan vi best kan støtte de ulike arbeidsgruppene i virksomheten, og hvordan vi kan støtte deres leder for å opprettholde et godt arbeidsmiljø, god kommunikasjon og håndtere de psykososiale faktorene ut fra de tiltakene vi måtte innføre.

Hvordan har koronakrisen påvirket Celsas andre verk i Europa?
– I likhet med det som er gjort i Norden, har Celsa Group definert et sett med protokoller som har som mål å beskytte helsen til våre ansatte og deres familier, og samtidig ha muligheten til å holde hjulene i sving. Dette har vært en suksess ved alle Celsa-enheter, og det er et bevis på et fantastisk teamarbeid mellom de ansatte, fagforeningene og ledelsen.
Når vi snakker om den økonomiske siden, har covid-19 hatt en veldig stor innvirkning på økonomiene i Spania, Frankrike og Storbritannia. Som en konsekvens måtte Celsa-anleggene i disse landene redusere produksjonen som et resultat av nedgangen i byggeaktiviteten i disse markedene. I løpet av april var reduksjonen så mye som opptil 50 prosent av den totale produksjonskapasiteten. Situasjonen har blitt bedre siden den gang, og i dag kjører Celsa-anleggene i de tre landene på rundt 80 prosent. I Polen, så vel som i Norden, har samfunnet blitt mindre berørt, og som en konsekvens har byggeaktiviteten vært nærmere normale nivåer. Det har gjort det mulig for Celsa- anlegg i Polen og Norden å kjøre nesten 100 prosent.

På hvilken måte har situasjonen med koronaviruset i andre deler av verden, hatt innvirkning på det internasjonale markedet og Celsa Nordic?
– Vi ser at de fleste av kundene våre ønsker å holde hjulene i gang så mye som mulig, og derfor, hvis situasjonen ikke endrer seg dramatisk de kommende ukene, vil behovet for armeringsprodukter til byggebransjen fortsette på et anstendig nivå. Hvis vi ser oss rundt, og sammenligner vår situasjon med andre land, eller med andre bransjer, kan vi anse oss som heldige. Heldige for å være friske, som har kunder å betjene og som kan gå på jobb. Vi er ikke sterkt berørt, med det er tøffe tider, da dette betyr usikkerhet og komplikasjoner innenfor flere områder for å opprettholde driften så normalt som mulig. Det er vanskelig å se for seg hvordan denne krisen utvikler seg i Norge eller globalt. Det ligger en sterk usikkerhet rundt den globale, økonomiske krisen og hvordan det kommer til å påvirke oss de nærmeste månedene. Vi ser tydelige tegn fra offentlige etater at man ønsker å fortsette investeringen i infrastruktur og bygg, for å opprettholde aktivitet i byggebransjen. Men, vi må forberede oss på en periode fremover med lavere etterspørsel, også for våre produkter, noe vi allerede har sett innenfor noen av våre segment.

Hva har vært den største utfordringen?
– I en krisesituasjon er det viktig at leder er synlig, skaper trygghet og kommuniser godt. Denne situasjon har gjort det vanskelig å oppnå dette, så det viktigste på vår agenda har vært god internkommunikasjon. Det er også mye informasjon fra mange forskjellige steder og medier, og vi må forstå informasjonen riktig og filtrere den. Så vårt mål med den interne kommunikasjonen har vært å hjelpe våre ansatte ved å fungere som et filter, slik at våre ansatte får riktig informasjon fra myndigheter, og samtidig informere dem om selskapets retningslinjer. Det aller viktigste har vært at våre ansatte føler seg trygge og at de har det bra.

Har dere lært noe av denne erfaringen?
– Vi har lært utrulig mye og forsetter å lære så lenge epidemien forsetter. Blant annet å ta i bruk flere digitale verktøy for å opprettholde god drift og kommunikasjon. Våre operatørkabiner har i dag hver sin Ipad med Teams, slik at de kan delta på møter. Det har også forsterket dialogen mellom operatørene som er på samme skift, men i ulike soner. Vi har allerede tatt flere steg videre i vår digitaliseringsstrategi som var planlagt gjennomført først om noen år.

Hvilke forventninger har dere til høsten?
– Vi ser positivt på høsten og håper at vi ikke får noen større smittespredninger her i Mo i Rana.