Har du en ny idé?

Elin Rønning, spesialrådgiver i Innovasjon Norge. Foto: Mye i Media AS

Mange investeringsprosjekt ble satt på vent da koronaviruset fikk konsekvenser for norsk næringsliv i mars 2020, men mange har også benyttet muligheten til omstilling. Det gir grobunn for nye ideer.


Publisert:


– Vi har fått veldig mange søknader, og vi ser at det er stor omstillingsvilje i næringslivet. Mange må tenke nytt, og noen av dem som har hatt en idé liggende, benytter nå muligheten til å kjøre prosjektene i gang. Kanskje fordi man tenker at man i dag er nødt til å tenke nytt for å overleve, sier spesialrådgiver i Innovasjon Norge på Helgeland, Elin Rønning.

GRØNN OMSTILLING, DIGITALISERING OG IT

Innovasjon Norge har gitt betydelig mer penger første halvår 2020, i forhold til samme periode i fjor. Hittil i år har de tilført norsk næringsliv seks milliarder kroner til innovasjon, utvikling og omstilling. Av dette har 2,5 milliarder kroner gått til grønne prosjekter.
– Det er først og fremst innovasjonsprosjekt som går på grønn omstilling, digitalisering og IT, og mange prosjekt kommer fra industrien. Rønning frykter at reiselivet kan møte utfordringer nå som ferien er over.
– Reiselivsnæringen står midt i en krise av historiske dimensjoner. Koronapandemien har ført til reiserestriksjoner og strenge smitteverntiltak som har ført til et bortfall av kunder og inntekter. Mange bedrifter sliter med likviditeten. Vi har derfor fått tildelt ekstraordinære midler for at reiselivet kan gjennomføre omstillingsprosjekter. Det er ikke
krav til innovasjonshøyde i disse virkemidlene.

MÅ VÆRE INNOVATIVT

Som følge av koronapandemien fikk Innovasjon Norge doblet de samlede rammene for lån og tilskudd fra syv til 14 milliarder kroner. Ved utgangen av juni hadde de delt ut seks milliarder kroner til 4284 innovasjons-, utviklings- og omstillingsprosjekter i bedrifter over hele landet. I sum tilsvarer dette det som ble tildelt i lån og tilskudd til næringslivet i hele 2019.
– Vi mener det er viktig at næringslivet benytter seg av denne muligheten, og tenker langsiktige investeringer. Det bidrar til et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv, også etter krisen, sier Rønning.

– Næringslivet kan bidra til å løse noen av de største utfordringene vi står ovenfor nå. Klimaendringer og miljøødeleggelser er en eksistensiell trussel for hele verden. Dette vil påvirke virksomheter framover, gjennom krav fra myndighetene og ikke minst forventninger fra kunder og samarbeidspartnere. Dette betyr også muligheter. Jeg oppfordrer næringslivet til å ta kontakt om de har et grønt innovasjonsprosjekt, for kombinert med råd og sparring fra oss, kan det være muligheter for å søke lån eller tilskudd for å finansiere deler av prosjektet. Akkurat i år har vi også muligheter til å gi midler til forprosjekter på innovasjonsprosjekter. Et forprosjekt kan også være en gylden mulighet for å komme i gang i år. Tidligere har vi hatt et sterkt fokus på finansiering til små- og mellomstore bedrifter. I de ekstraordinære koronavirkemidlene vil det også være muligheter for finansiering for store bedrifter. Nøl ikke med å ta kontakt. Jeg kan forhåpentligvis gi gode råd i søknadsprosessen.

INNOVASJON NORGE
■ Prosjektene Innovasjon Norge støtter, dekker hele bredden av norsk næringsliv.
■ Teknologi er en fellesnevner i mange av prosjektene, og IKT er nå den største enkeltsektoren.
■ Oversikten for første halvår viser også at 42 prosent av midlene som Innovasjon Norge har delt ut går til det som er definert som grønn og bærekraftig omstilling.