Gratis parkering etter kl 14 på hverdager

Fra og med 1. juli kan du parkere gratis på kommunale p-plasser i sentrum etter kl 14.00 på hverdager, og hele lørdag om du vil.

– Tilbudet er med på å gjøre byen mer tilgjengelig for besøkende og handlende, studenter og innbyggere. På sikt kan det også føre til at flere satser i sentrum, sier Trine Rimer i Ranaregionen Næringsforening.

Rana kommune vil evaluere parkeringsordningen i andre halvdel av 2020. Næringsforeningen vil følge opp, formidle idéer, koble prosjekter og fagstoff tilknyttet byutvikling. Det krever felles planer, men like mye handler det om å gjøre og være med, i byens gater og møteplasser.