Fulltreffer fra kommunen

Ordfører Geir Waage og kommunaldirektør Jan-Erik Furunes (t.h.) kjemper for byen og framtiden.

Et enstemmig kommunestyre i Rana ønsker at Mo i Rana skal bli Norges grønne industrihovedstad.


Publisert 07.07.2018


– Kan vi samle oss om denne visjonen vil vi stå sterkt både innad og ikke minst utad, sier ordfører Geir Waage og kommunaldirektør Jan Erik Furunes i Rana kommune.

De siste tiårene har det skjedd en tydelig mer miljøvennlig utvikling i byen vår. Lavere forurensing, mer effektiv drift og sterkere gjenvinning av både energi og produkter, legger Furunes til.

Visjonen «Norges grønne industrihovedstad – framtida er fornybar» peker mot et sentralt, framtidig mål. Den utfordrer og inspirerer til kontinuerlig forbedring, og sier noe om hva vi har i vente. Det gjelder ikke bare kommunens virksomheter, men også næringsliv og innbyggere i regionen.

– Visjonen kan gi oss større kraft i utviklingsarbeidet og større forståelse for beslutninger som tas. Det krever felles innsats for å ta ut potensialet. I sum har vi gode forutsetninger for lykkes, oppsummerer Waage.

Næringslivet er med

Også daglig leder i Ranaregionen Næringsforening er fornøyd med visjonen.

– Vi er uten tvil en viktig industriby. Visjonen forsterker på mange måter det vi er gode på. Jeg er godt fornøyd med at kommunen vil ta en nasjonal rolle, sier Trine Rimer.

Hun presiserer at kommunen er avhengig av samarbeid med sentrale aktører som ønsker det samme. En rekke bedrifter er allerede globale eksempler på at det er mulig å lykkes med å etablere grønn industri, men også innbyggere og små lokale bedrifter må kjenne seg igjen visjonen. Det samme gjelder myndigheter og samarbeidspartnere. Alle må være pådrivere i arbeidet for overgangen til lavutslippssamfunnet.

Det er et ambisiøst mål som kan bli en viktig driver for innovasjon og grønne investeringer. Mye avhenger av innholdet vi legger inn i visjonen og hvordan dette kommuniseres ut. Det er en klar sammenheng. Vi trenger en godt forankret og systematisk merkevarebygging. En merkevare med et innhold som speiler den ønskede utviklingen. Det var grunnen til at næringsforeningen tok initiativ til forprosjektet «strategisk posisjonering av Mo i Rana» i fjor, og som jeg håper vil bli tatt videre i løpet av året, sier Rimer.

LES OGSÅ: Blir det et felles omdømmeprosjekt?