FREYR ønsker å bli bedre kjent med lokale aktører som kan bidra i byggingen av fast-track battericellefabrikk

Illustrasjonsfoto: Freyr

Chief Operating Officer i FREYR, Einar Kilde er hovedansvarlig for byggingen av battericellefabrikk i Mo i Rana. Første byggeprosess blir fast-tracken på 40.000 m2 inne i Mo industripark. FREYR ønsker å legge til rette for at lokale kontraktører skal kunne delta og i den forbindelse ønsker Kilde bedre kjennskap til lokale aktører.


Publisert: 15.06.2020


– Vår kommunikasjonssjef, Hilde Rønningsen, vil være «bookingsansvarlig» og setter opp 30 minutters videomøter på Teams, slik at jeg får litt bedre overblikk, forteller Kilde.
Send forespørsel om møte til hilde.ronningsen@freyrbattery.com

Chief Operating Officer i FREYR, Einar Kilde.

Kontraktstrategien for battericellefabrikken i Mo Industripark er designet for en trygg og kostnadseffektiv gjennomføring med høy kvalitet. Den har blitt laget med hensyn til følgende drivere:

Dele arbeidsomfanget i håndterbare kontrakter

  • For å få beste kontraktør for hver kontrakt
  • For å skape god konkurranse og konkurransedyktige priser
  • For å muliggjøre bud fra lokale kontraktører (Freyr vurderer også å nominere lokale kontraktører til de større kontrakts-pakkene)

Etablere EPC kontrakter for produksjonsutstyr og bygning og infrastruktur

  • Utarbeide kontraktstrukturer som er velprøvd og kjent i markedet.