Freyr – næringslivslunsj med Tom Einar Jensen (CEO)

Foto: Freyr

Dere har alle hørt om det – et mulig, grønt industrieventyr i Rana. Nå har du muligheten til å få kunnskap rett fra kilden – Tom Einar Jensen, CEO, kommer til næringslivslunsj for å presentere Freyrs planer om battericellefabrikk i Rana, tirsdag 6. oktober, på Park 22.


Publisert: 23.09.2020


For å begrense global oppvarming til 1.5 grader celsius, og unngå potensielle katastrofer, må CO2-utslippene reduseres med 40-60 % innen 2030. Et skifte fra fossilt brennstoff til elektrisitet fra fornybare kilder kan gi 75-90 % av den nødvendige reduksjonen i CO2-utslipp. 

Dette ønsker Freyr å gjøre noe med, gjennom å tilby en nordisk løsning for å møte den akselererende etterspørselen etter grønne batterier. Etterspørselen etter batterier er mer enn fem ganger større enn kapasiteten til bekreftede batterifabrikk-prosjekter i Europa. Selskapet vil levere produkter til det hurtigvoksende markedet for elektriske kjøretøy i Europa, samt utvikle ytterligere markeder innenfor segmentene sjøfart, lagring, flyindustri og offshore gjennom klyngebaserte FOU-initiativ sammen med ledende norske og europeiske institusjoner og bedrifter.

I august inngikk Freyr en intensjonsavtale med Mo industripark om bygging av et fast-track produksjonsanlegg på 70 000 kvadratmeter. Planlagt byggestart er andre halvår 2021, og Freyr undersøker nå om de kan akselerere planene ytterligere. Hvis Freyr lykkes, vil neste steg bli en såkalt «giga-fabrikk» for battericelleproduksjon.

Arrangementet er gratis, og det vil bli servert lunsj.

Vi tar smittevern på alvor. Lokalene vil ha god avstand mellom gjestene. Hvis du er syk, kan du ikke delta, selv om du kun har milde symptomer. På grunn av smittevern må du melde deg på arrangementet. Det kan du gjøre her
Arrangementet starter klokken 11.00 og avslutter klokken 12.30.

Ranaregionen Næringsforening takker Helgeland Sparebank for støtten til næringslivslunsjen.