Forventer et taktskifte

Fv. Roger Håkonsen og Morten Hagh. Foto: Mye i Media

Flere folk, gratis parkering og realisering av store samfunnsprosjekt vil gi et taktskifte i Ranaregionen.


Publisert 10.02.2020


Leieprisene i fjor var stabile vi registrerer at det er mange ledige lokaler i markedet. Til tross for det har Ranheim Eiendom AS en ledighet på bare fire prosent, forteller eiendomssjef i Ranheim Eiendom AS, Morten Hagh.

At markedet har mange ledige lokaler gjør at prisene er litt lavere enn de burde ha vært.

– Vi har sett på leieavtaler som ble signert for ti år siden, med samme prisnivå som i dag.

– Vi håper vi klarer å få litt mer fart inn i bygårdene. Da blir de pusset opp, og indre og ytre vedlikehold blir oppjustert.

Utleierne opplever en generell mangel på leietakere i bykjernen.

– Vi konkurrerer om leietakerne. Det er lite nyetableringer på Mo, så det er gjerne de samme aktørene som er rundt omkring og etterspør priser. I tillegg konkurrerer vi selvsagt med kjøpesentrene utenfor bykjernen, da de kan tilby gratis parkering. Det er ingen tvil om at dette bidrar til å gjøre det attraktivt å leie der.

Ranheim Eiendom har majoriteten av sin boligmasse utenfor sentrum, men er allikevel opptatt av sentrumsutvikling.

– Vi er på tå hev, og synes det er trasig å se at det står tomme lokaler, spesielt i sentrumskjernen. Vi jobber for å fylle lokalene våre, og våre leietakere har merket en markant økning i handel etter at det ble innført parkeringsfri lørdag. Det har virkelig hjulpet på.

FORVENTER ET TAKTSKIFTE

Det er tre prosjekt som vil væreavgjørende for Ranheim Eiendoms fremtid. Det er flyplass, sykehus og etablering av en batterifabrikk.

– Vi forventer både et voldsomt trykk og et taktskifte hvis det etableres batterifabrikk, med de kompetansearbeidsplasser og ny teknologi som det drar med seg. Vi heier voldsomt på det, og mener at dette ville vært en gavepakke for hele Helgeland. Folk bosetter seg overalt og jeg ser for meg at mange ville pendlet. Mer folk gir mer penger til investeringer.

– Vi har solgt alle leilighetene i OT. Olsens gate, og jobber intenst videre med OT. Olsen byggetrinn 2, busstomta, SIU-gården, to leilighetsprosjekt i Strandgata, Iliaden og Furuholmgården. Det er snakk om relativt store byggeprosjekt vi leker med. Å utvikle byen er nemlig det artigste vi gjør, sier Hagh.

SENTRUMSNÆR PARKERING

– Leilighetsmarkedet går strålende, men kontormarkedet er vanskelig, sier styreleder i Zar Eiendom, Roger Håkonsen.

Zar Eiendom AS har mye av begge deler i sentrum.

– Utfordringen er at det er for få nyetableringer i forhold til volumet av kontorlokaler. Vi opplever derfor at leietakere er svært prisbevisst og har høye forventninger til kvaliteten. Dette prøver vi så godt det lar seg gjøre å imøtekomme, sier Håkonsen.

Han bekrefter at det ikke har vært noen særlig prisutvikling i kontormarkedet de siste 10 årene.

– Det er bygd mange nye næringsbygg, og nye lokaler er selvsagt mer attraktive enn gamle. Det første leietakerne spør etter er parkeringsplasser for ansatte og besøkende.

– Når aktørene må betale for parkering, så trekker folk ut av sentrum. Vi har derfor et sterkt ønske om at det skal bli gratis parkering. Da ville det blitt lys i vinduene i sentrum.