Et felles kunnskapsgrunnlag

Arne Langseth i Indre Helgeland Regionråd intervjues av NRK Nordland om samhandling i Rana-regionen.

Publisert: 26.06.2019


Ranaregionen, med kommunene Rana, Hemnes, Lurøy og Nesna har deltatt i Byregionprogrammet for å styrke regional vekstkraft og attraktivitet. Som et ledd i dette arbeidet har Ruralis, Institutt for rural- og regionalforskning, utarbeidet rapporten: Samhandling mellom omlandskommunene Lurøy, Nesna, Hemnes og regionsenteret Mo i Rana.

Er vi nok samkjørte?

Rapporten viser at regional samhandling kan gi lokal og regional merverdi. Det er kanskje ikke overraskende. Det viktige som rapporten peker på, handler mer om hvordan vi kan utnytte potensialet.

– Regionen vår er allerede veldig sammenflettet. Vi kjenner hverandre godt og har et økonomisk bærekraftig næringsliv. Samtidig er samhandling over kommunegrenser komplekst, og det er mye som står på spill, sier Arne Langseth i Indre Helgeland Regionråd da han presenterte hovedpunktene i rapporten på Bjerka 25. juni.

Rapporten peker på utviklingsområder innen omdømmebygging og kunnskapsoverføring mellom kommuner og næringsliv. Den viser også til at det finnes en viss usikkerhet om ‘de andre’ tenker for regionens beste eller kun for sin kommune.

Noen av deltakerne på frokostmøte om samhandling på omvisning hos vårt nye medlem Entrepnor Eiendom på Bjerka.

Langseth la vekt på at et felles kunnskapsgrunnlag er viktig for den videre diskusjon om arbeidsplassutvikling og bosetting, og stilte spørsmål om vi er nok samkjørte.

– Det ligger fremdeles mye uavklart identitetsproblematikk i sykehusdebatten og høgskoletilbudene, sier Langseth.

For å utløse utviklingskapasiteten peker rapporten på at det må være tillit mellom de sentrale aktørene: «Det må jobbes med å skape en felles identitet, slik at vi’et blir større. Denne vi-følelsen er helt vesentlig for samhandlingsmotivasjonen».

– Innbyggerne bruker regionen mye i rekreasjonssammenheng. Det er etablert flere møteplasser og det er mer fokus på det regionale; mange ser potensialet. Nå er opp til hver av oss å ta rapporten i bruk, avslutter Langseth.


  • Indre Helgeland Regionråd har vært oppdragsgiver
  • Rana Utviklingsselskap AS har ivaretatt prosjektledelsen
  • Nærings- og bygdeutviklere fra Lurøy, Nesna, Hemnes og Rana har vært prosjektdeltakere og har bidratt betydelig med kommunefakta og tilbakemeldinger

Lenke til presentasjon av rapporten på næringslivsfrokosten på Bjerka 25. juni.

Les også: Byregionprogrammet for Ranaregionen.

Previous articleToo Good To Go
Next article– Stolt av byen