Du er invitert!

Foto: Mye i Media

Vi inviterer bransjegruppenes medlemmer og øvrige RNF-medlemmer. 

Det vises til arbeidet i gruppene og felles konklusjon om behov for videre oppfølging via felles workshop.

Det er med stor glede RNF i samarbeid med Rana Utvikling og STEG NOR nå kan invitere til workshop tirsdag 12.mai kl.09:00 – 15:30 i Spektrum Meyergården.

Workshopen legges opp rundt temaet byutvikling der vi tar utgangspunkt i skisse til prosjektplan for «Byen vår Mo i Rana» – den presenteres innledningsvis denne dagen. Formålet med samlingen er å sikre:

    1. Forankring av prosjektet i næringslivet
    2. Konkretisering av aktiviteter innenfor de definerte satsingsområdene – kunnskap – arenaer for samarbeid – aktiviteter
    3. Konkretisering av  «innovasjonsprosjekt» som enkeltbedrifter/grupper av bedrifter kan ta tak innenfor områdene miljø, innovasjon, kompetanse og digitalisering

STEG NOR v/Stig Frammarsvik  er leid inn som prosessleder for workshopen.

Deltakelse på workshopen er obligatorisk for bransjegruppenes medlemmer. I tillegg inviteres øvrige RNF-medlemmer til å melde sin interesse  Det er satt et øvre tak på 50 personer for arrangementet som vil legges opp ihht. gjeldende smittevernregler.

RNF vil dersom påmeldingen overstiger 50 personer forbeholde seg retten til å prioritere deltakerne slik at vi sikrer en god bredde i representasjonen mellom bransjene. 

Siste frist for påmelding er mandag 11. mai, klokken 12.00.
Vi ønsker vel møtt til en dag der vi i lag skal ha et sterkt utviklingsfokus på Rana!

Ranaregionen Næringsforening
Trine B. Gabor