Den bestandige betongen

Stian Bohlin er daglig leder i Helgeland Betong, regionens største leverandør av ferdigbetong, og en av Nord-Norges største betongelementprodusenter. Foto: Mye i Media

Betong som byggemateriale har nærmest uendelige muligheter. Med et bygg i betong har du dessuten et bygg for livet.


Publisert 13.12.2019


Det forteller daglig leder Stian Bohlin hos Helgeland Betong AS. Han trekker frem tre hovedfordeler med å bygge i betong: Levedyktighet, kostnader og miljø.

KORTREIST

– Betongen varer nærmest evig, ofte i mer enn 100 år. Den råtner ikke, den brenner ikke og den krever lite vedlikehold, sier Bohlin.

Betongen som Helgeland Betong produserer er dessuten veldig kortreist: – Vi får råvarene sand og vann fra naturen i Rana, armeringsjernet fra Celsa og sementen fra Norcem i Tysfjord, forteller en stolt Bohlin.

TILPASNINGSDYKTIGE BYGG

Helgeland Betong leverer ferdigbetong og bæresystemer av prefabrikerte betongelementer til næringsbygg, industrilokaler, leilighetsbygg og ulike samferdselsprosjekter.

Bolin mener det er viktig å skille mellom betong som fasade og betong som bæresystem.

– Med et bygg med det som kalles hulldekker som bæreelement og etasjeskiller, er ombyggingsmulighetene inne i bygget nærmest uendelige. Med hulldekker unngår du søyler på grunn av spennvidden i hulldekkene. For er det noe vi vet, så er det at bruken av etbygg endres flere ganger i løpet av detslevetid.

Han forteller at betongindustrien ofte blir møtt med argumentet om at betongen er grå og kjedelig.

– Det stemmer ikke, for fasademessig finnes det mange muligheter. Vi kan både støype inn ulike mønstre i betongen eller kle inn fasaden med et annet materiale.

SEMENTEN UNDER LUPEN

Betong er verdens mest brukte byggemateriale. Men på samme måte som noen røster er kritiske til betong som fasademateriale, finnes det enda sterkere røster mot betong på grunn av stort utslipp av karbondioksid under fremstillingen av sement. Det blir anslått at den globale sementproduksjonen står for rundt fem prosent av alle CO2-utslipp, noe som er mer enn dobbelt så mye som utslippene fra all luftfart.

Samtidig har sementindustrien oppnådd vesentlige reduksjoner i CO2-utslipp under produksjonen gjennom flere år, og det gjøres omfattende forskning på hvordan utslippene kan reduseres ytterligere. Nettopp på grunn av dette ser Bohlin med svært positive øyne
på framtiden til betongen. Helgeland Betong er selv med i førersetet på dette området:

– Sammen med Sintef har vi et forskningsprosjekt hvor vi ser på om det er mulig å erstatte sementen med slaggstoffer fra industrien i Mo industripark.