Daglig leder slutter i RNF

Daglig leder i Rana Næringsforening, Anita Sollie, har i dag sagt opp sin stilling.

Etter nesten 7 år i Rana Næringsforening vil hun se seg om etter nye muligheter.
Næringsforeninga har i hele perioden under Sollies ledelse, hatt en god medlemsutvikling. Hun har bidratt til profesjonalisering av foreningens arbeid slik at den nå fremstår som en viktig aktør i regionen. Med et sterkt engasjement, godt humør og stor arbeidskapasitet, har hun bidratt i utallige prosjekt gjennom perioden i foreningen. Sollies engasjement utover regionsgrensene har satt Rana på kartet i flere sammenhenger. Den årlige medlemsundersøkelsen har dokumentert det gode arbeidet som har blitt gjort.
Styret starter rekrutteringsprosessen av ny leder umiddelbart. Ansettelse av ny prosjektkoordinator vil bli utsatt inntil ny daglig leder er på plass.
Sollie har ikke bestemt seg for hva hun skal satse på videre. Styret kommer til å savne Anita. Vi ønsker henne lykke til videre og takker for den store innsatsen som er lagt ned i foreningen.
For Styret i Rana Næringsforening
Stig Frammarsvik

Anitababettes

Anita Sollie. Foto: MIP Info