I generasjoner har Nord-Helgeland huset regionale, nasjonal og internasjonale selskaper. Virksomheter som har vært med på å bygge opp landet og skape store verdier. Veksten ser ut til å fortsette. I dag kan vi by på spennende jobber i det ledende industrielle miljøet i Nord-Norge, med verksted-, prosess- og oppdrettsindustri som omsetter for mange milliarder årlig.

Av næringer basert på kunnskap, verdensledende teknologi, og norske naturressurser, skaper vi verdier verden trenger.

Tilbake til forsiden.

Nord-Helgeland

Består av seks kommuner, hvorav fire inngår i byregionprogrammet; Hemnes, Lurøy, Nesna og Rana. I tillegg kommer kommunene Træna og Rødøy. Kilde: SSB 2017

Innbyggere på Helgeland

  • Nord-Helgeland
  • Midt-Helgeland
  • Sør-Helgeland

Innbyggere pr. kommune

Hemnes - 4542
Lurøy - 1929
Nesna - 1833
Rana - 26186
Træna - 456
Rødøy - 1257

4542 innbyggere

Kommunesenter: Korgen
Ordfører: Christine Trones (H)
Landareal: 1589 km2. Tre innbyggere pr. km2
Totalt areal: 1653 km2

Næringsliv

Sekundærnæringer: 593
Helse- og sosialtjenester: 543
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finans/forretning, eiendom: 498

Hemnes kommune er største arbeidsgiver i kommunen. Andre store arbeidsgivere er Nortura på Bjerka, samt Stakraft. Stor kraftkommune.

1929 innbyggere

Kommunesenter: Onøy
Ordfører: Carl Einar Isachsen Jr. (Sp)
Landareal: 265 km2. Syv innbyggere pr. km2
Totalt areal: 1338 km2

Næringsliv

Sekundærnæringer: 236
Varehandel, hotell og restuarant, samferdsel, finans/forretning, eiendom: 195
Helse- og sosialtjenester: 174
Jordbruk, skogbruk, fiske: 138

Kommunen er største arbeidsgiver. Oppdrett er kommunens klart største næring. Lovund-samfunnet, med Nova Sea i front, omsetter for nærmere tre mrd. kroner pr år (2016). Kvarøy fiskeoppdrett er også en raskt voksende aktør, som har fått internasjonal oppmerksomhet for kvalitet og bærekraftig, grønt oppdrett.

1833 innbyggere

Kommunesenter: Nesna
Politikk: Ordfører Hanne Davidsen (Ap)
Landareal: 183 km2. Ti innbyggere pr. km2
Totalt areal: 403 km2

Næringsliv

Helse- og sosialtjenester: 206
Undervisning: 186
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finans/forretning, eiendom: 156
Sekundærnæringer: 128
Jordbruk, skogbruk, fiske: 91

Ved siden av Nesna kommune, er Nord Universitet (tidligere Høgskolen i Nesna) største arbeidsgiver. Trafikknutepunkt for båttrafikk, med Nordlandsekspressen, Hurtigruten og kystriksveien-ferge.

Utdanning

Nord Universitet studiested Nesna (tidligere Høgskolen i Nesna og før det igjen Nesna lærerhøgskole). Vgs-tilbud ved KVN videregående skole.

26186 innbyggere

Kommunesenter: Mo
Politikk: Ordfører Geir Waage (Ap)
Landareal: 4460 km2. Norges tredje største kommune i areal. 6 innbyggere pr. km2.
Totalt areal: 4588 km2

Næringsliv

Varehandel, hotell og restuarant, samferdsel, finans/forretning, eiendom: 4012
Sekundærnæringer: 3247
Helse- og sosialtjenester: 2686

Mo Industripark med drøyt 100 bedrifter gjør Mo i Rana til Nord-Norges industrihovedstad. Ved bruk av innovasjon, kompetanseheving, kunnskap og forskning og med en ambisjon å bli en grønn industripark i verdensklasse, har Rana-industrien inntatt en sentral rolle i det grønne skiftet. Jernbane, E6, E12, industrihavn og knutepunkthavn som skal videreutvikles samt bygging av ny flyplass gjør Mo i Rana til et infrastruktur-knutepunkt.

Andre betydelige næringer er handel- og service, Rana kommune (største arbeidsgiver), statlige virksomheter som Nasjonalbiblioteket, Statens Innkrevingssentral (SI) og Helgelandssykehuset. Voksende FoU-miljø tilknyttet Campus Helgeland, med blant andre Kunnskapsparken Helgeland, Sintef Helgeland og Nordlandsforskning.

Utdanning

Polarsirkelen vgs. (Nord-Norges største vgs. når dagens tre avdelinger Mjølan, Kongsvegen og Moheia samlokaliseres på Mjølan). Campus Helgeland med studietilbud fra Nord Universitet (sammenslåing av Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag) og UiT Norges arktiske universitet.

1257 innbyggere

Kommunesenter: Tjongsfjord
Ordfører: Olav Terje Hoff (Sp)
Landareal: 711 km2. To innbyggere pr. km2
Totalt areal: 3103 km2

Næringsliv

Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finans/forretning, eiendom: 167
Helse- og sosialtjenester: 138
Jordbruk, skogbruk, fiske: 105
Sekundærnæringer: 80

Offentlig sektor sysselsetter flest. Kraftselskapet Rødøy-Lurøy kraftverk (del av SKS-konsernet) har sin adm. i kommunen.  Havbruksvirksomhet, med Selsøyvik Havbruk som lokal aktør.

456 innbyggere

Kommunesenter: Husøy
Ordfører: Per Pedersen (KrF)
Landareal: 17 km2. 29 innbyggere pr. km2
Totalt areal: 1794 km2

Næringsliv

Sekundærnæringer: 87
Helse- og sosialtjenester: 36
Jordbruk, skogbruk, fiske: 33
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finans/forretning, eiendom: 31

Foruten offentlige arbeidsplasser (kommunen), er hvitfiskforedling hjørnesteinsvirksomhet. Verdenskjent for Trænafestivalen.

Nord-Norges høyeste fjell – og hytte!

Oksskolten 1916 m.o.h. er Nord-Norges høyeste fjell og topper Okstindan-massivet i Hemnes, med Okstindbreen og den fabelaktige Rabothytta, Nord-Norges høyest beliggende og Norges råeste turusthytte.

Fjellene langs Helgelandskysten byr også på eventyrlige opplevelser; bratte kystfjell som stuper rett ned i havet. Noen av de mest særpregede fjellene finner du på Nord-Helgeland; Træna, Lovund, Hestmannen og Rødøyløva. Og tar man turen inn Melfjorden kan man ta en avstikker inn Nordfjorden, der man kan nyte unik natur, bivåne noen av Svartisens armer – og kanskje hilse på noen individer fra fjordens egne selstamme.

Kultur

Trænafestivalen, Verket, Hemnesjazz, Nordland Teater (med Vinterlysfestivalen), Bakeribyggfestivalen, Smeltedigelen, Klemetspelet – og en rekke mindre, men minst like sjarmerende festivaler, som Lurøy strikkefestival.

Verk i Skulpturlandskap Nordland i Rødøy, Træna og Rana.

Korps- og kormiljø med både bredde og høy kvalitet, med Mo Hornmusikk som et av Norges beste korps.

Solid dansemiljø med Tip Toe som tåspiss.

Idrett og friluftsliv

Skillevollen idrettspark, med alpinanlegg og løypenett for langrenn og skiskytterstadion, som har huset flere Norgesmesterskap.

ACR; Norges største motorsportanlegg.

Nærmiljø-/kunstgressanlegg i alle bydeler i Mo i Rana. Flere kunstgressbaner i Hemnes og Nesna. Idrettshaller og flerbrukshaller i alle kommuner.

Både kystfjell og fjell i innlandet innbyr til offpist-kjøring.

Kysten tiltrekker stadig flere padlere, og er et attraktivt område også for dykkere.

Kontakt:

Trine Rimer
Mobil 91164500
trine@rananf.no

Kommunene Hemnes, Rana, Nesna og Lurøy samarbeider om å styrke regionens vekstkraft og øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland.

Samspill gir positive vekstprosesser.

X