Brenner for å skape «Bli-følelsen»

 

Merete Nordheim (t.v.) og Stine-Mariell F. Hanssen fra styret i Bodø2040. Foto: Mye i media

De er unge og engasjerte, og vil sikre at deres stemme blir hørt når viktige avgjørelser om byens framtid skal tas. Møt Bodø2040, en egen næringsforening for de mellom 20 og 40 år.

– Det er mange som jobber med bo-lyst, men vi liker å si at vi jobber med at folk skal få
bli-lyst. Det sier styremedlem Merete Nordheim i Bodø2040.

En tilfeldig samtale

Det hele startet med et tilfeldig møte i 2018, hvor samtalen avdekket et felles ønske om en næringsforening for yngre innbyggere. Så begynte jungeltelegrafen å gå og kort tid etter ble et styre nedsatt.

– Vi startet med å invitere til møteplasser som hadde tema vi trodde flere mellom 20 og 40 år ville være interesserte i, forteller styreleder Stine-Mariell Fløttkjær Hanssen.

Traff en nerve

Det ble raskt tydelig at initiativtakerne traff en nerve og at flere kjente på behovet for en arena hvor yngre arbeidstakere og studenter kunne samles, utveksle erfaringer og bli bedre kjent med næringslivet.

– På de fleste arrangementene har det faktisk vært så mange påmeldte at plassmangel har blitt en utfordring, forteller de to.

I dag har foreningen 700 medlemmer. Målet er å ta en aktiv rolle på tvers av bransjer og sammen finne løsninger som kan videreutvikle Bodø til en attraktiv by for alle.

– Vi ønsker å være et profesjonelt nettverk for unge mennesker, sier Fløttkjær Hanssen.

Nettverk og bli-lyst

Arrangementene har blant annet hatt temaene «Bodø i verden», gründing og Speed networking.

– Den enkelte fikk da utdelt en samtalepartner, slik at man endte opp med å ha samtaler med personer man ellers ikke ville ha snakket med uoppfordret. Tanken var at medlemmer kunne bli bedre kjent og skape nye relasjoner, forteller Fløttkjær Hanssen.

At nye relasjoner og vennskap knyttes, er nemlig viktig for Bodø2040. De mener det kan være med på å skape bli-lyst:

– Når flere utvider nettverket sitt og det ikke fortsetter å bestå av de samme personene, blir det mer attraktivt å bli værende her. Alle kan se at naturen er fin og tiltrekkende her, men det er det mange byer som kan vise til. Vi ønsker å vise fram noe mer, som næringslivet, jobbmuligheter og det som skjer her. Ved å legge til rette for at kontakter og vennskap oppstår, får folk enda flere grunner til å bli her, sier Nordheim.

Hun er selv innflytter i Bodø med et par år i ryggsekken, og synes Bodø2040 er et fint sted å få nytt nettverk for både innfødte og tilflyttere.

 Blir sett og hørt

I sin relativt korte levetid har Bodø2040 klart å sette agendaen og fått en posisjon:

– Vi har fått henvendelser om å komme og snakke om hva vi mener om for eksempel boligutvikling og bærekraft, og det har vi stilt opp på, forteller Fløttkjær Hanssen.

Det siste året har naturligvis pandemien satt en kraftig brems på aktivitetsnivået. Men foreningen er høyst levende og jobber videre med sine mål. Fokuset fremover er ikke nødvendigvis å vokse, men å fortsette å ha arrangementer med godt og relevant fokus for målgruppa. De har også en jobb å gjøre for å få flere yrkesgrupper representert i Bodø2040, for eksempel fra helsesektoren, sier de.

Til andre byer som tenker i samme baner er rådet:

–  Finn temaer som er i vinden din by. Vi har også hatt god erfaring med å variere mellom typer og størrelser på arrangementene. Og ta gjerne kontakt med oss for å få innspill.