Blir det et felles omdømmeprosjekt?

Næringslivets konkurransefortrinn og regionens styrker kan veksles inn i økt bolyst, tilflytting, næringsutvikling og turisme, om vi klarer å ta en tydelig posisjon og blir foretrukket.


Trines kommentar. Publisert 01.02.2018.


Må være kjent for å bli valgt

Kommunikasjon er en avgjørende del av alt utviklingsarbeid. Det nytter ikke å lage noe fint eller gjøre noe bra, uten å si det til noen. Også steder må vise seg fram utad. Spesielt når en har ambisjoner om økt tilflytting og ny verdiskaping.

Mange miljøer og bedrifter er opptatt av vekst og utvikling, og hver for seg står de for mye bra. Men potensialet er større om vi forener ressursene. Et av verktøyene kan være et felles profesjonelt omdømmeløft for byen og regionen. Dette er en ønsket satsing nedfelt blant annet i strategisk næringsplan til Rana kommune, og tatt videre i forprosjekt strategisk posisjonering av Mo i Rana.

Med dette som bakgrunn har ressursgruppa for strategisk posisjonering av Mo i Rana invitert Rana kommune og politikerne til å løfte oss opp i ligaen. Invitasjonen ble sendt ut i forkant av formannskapsmøte 30. januar og kommunestyremøte 6. februar 2018, ref. kommunestyremøte i desember 2017 hvor politikerne ble gjort kjent med prosjektet og oppfordret til samskaping.

LES OGSÅ: invitasjon felles omdømmeprosjekt.

Ressursgruppa for strategisk posisjonering mener det er høyst nødvendig å komme i gang nå. Vi trenger å være på hugget for å tiltrekke oss kompetanse og arbeidsplasser. Avgjørende både for framtidige skatteinntekter, skolestruktur og verdiskaping.

RELATERTE SAKER:

En spydspiss for omstilling

Tror ranværingene får en ny stolthet