Opptatt av et godt omdømme

Næringsforeningen har mange viktige saker til debatt. Det være seg kompetanse for framtiden, byutvikling eller høyst påkrevde samferdselsprosjekter. Nå oppfordrer vi politikerne i Rana til et felles omdømmeløft. Det kan gi spennende muligheter.


Trines kommentar. Publisert 01.02.2018.


Vi vil skape engasjement som sprer seg

Næringslivet i Ranaregionen er en viktig del av framtidens Nord-Norge. Våre konkurransefortrinn kan veksles inn i økt bolyst, tilflytting, næringsutvikling og turisme, om vi klarer å ta en tydelig posisjon og blir foretrukket. Det kommer ikke uten at vi blir bedre kjent enn hva tilfellet er i dag.

Kommunikasjon er en avgjørende del av alt utviklingsarbeid enten det er snakk om egen bedrift eller hele regionen. Gjennom et kraftfullt omdømmeløft kan vi kommunisere på en måte som engasjerer de menneskene og bedrifter vi vil ha med på laget.

Og vi har gode muligheter til å skape dialog med potensielle tilflyttere og nye markeder. Utvikle smarte måter å bygge relasjoner og stolthet på, som bidrar til positiv befolkningsutvikling og ny verdiskaping. Det er også grunnen til at omdømmebygging er et satsingsområde i strategisk næringsplan og til forprosjekt strategisk posisjonering av Mo i Rana i fjor.

Samfunnsposisjonering

Skal vi gjøre en forskjell i framtiden kan vi ikke bare snakke om oss selv, men tilføre verdi til de vi vil nå ut til ved å bidra positivt i samfunnet. Kunder er i økende grad opptatt av bærekraft og samfunnsansvar. Arbeidstakere vektlegger bostedskvaliteter og omdømme når de skal velge arbeidsgiver og arbeidssted. Investorer inkluderer miljømessige og sosiale risikoer i sine investeringsanalyser. Vi kan skape positive oppfatninger og forsterke relevante konkurransefortrinn for samfunnet og for næringslivet. Dette arbeidet krever bred involvering fra kommune, bedrifter, akademia, frivillig sektor, innbyggere og politikere.

Næringsforeningen har høye ambisjoner både for vekst og omdømmebygging, derfor har vi invitert Rana kommune og politikerne til å starte opp et felles omdømmeprosjekt i 2018 og 2019. Det kan gi spennende muligheter. Les invitasjonen til Rana kommune her.

Etterlyser ambisiøse politikere

Invitasjonen ble sendt ut i forkant av møte i formannskapet 30. januar og kommunestyret 6. februar, ref. til kommunestyremøte i desember 2017 hvor politikerne ble utfordret til å bevilge penger i 2018. For kommunen og regionens økonomiske utvikling er det helt avgjørende å vise fram mulighetene og jobbe sammen om å rekruttere flinke folk og få innbyggertallet til å peke i riktig retning. Avgjørende både for framtidige skatteinntekter, skolestruktur og verdiskaping.

Relaterte saker:

En spydspiss for omstilling

Tror ranværingene får en ny stolthet