Opptatt av et godt omdømme

Må være kjent for å bli valgt


Trines kommentar. Publisert 01.02.2018.


Næringslivets konkurransefortrinn og regionens styrker kan veksles inn i økt bolyst, tilflytting, næringsutvikling og turisme, om vi klarer å ta en tydelig posisjon og blir foretrukket.

Kommunikasjon er en avgjørende del av utviklingsarbeidet både når det er snakk om egen bedrift og regionen. Gjennom å gå sammen om et omdømmeløft kan vi gjøre byregionen bedre kjent og anerkjent. Dette er en ønsket satsing nedfelt blant annet i strategisk næringsplan, og tatt videre i forprosjekt strategisk posisjonering av Mo i Rana.

Etterlyser ambisiøse politikere

Næringsforeningen har høye ambisjoner for tilvekst og har derfor invitert Rana kommune og politikerne til et felles omdømmeprosjekt. Det kan åpne spennende dører. Les invitasjonen til Rana kommune her.

Invitasjonen ble sendt ut i forkant av møte i formannskapet 30. januar og kommunestyret 6. februar i år, som avtalt på kommunestyremøte i desember 2017. Her gjorde vi politikerne kjent med prosjektet og oppfordret til samskaping.

Ressursgruppa for strategisk posisjonering mener det er høyst nødvendig å komme i gang nå. Vi trenger å være mer på hugget for å tiltrekke oss kompetanse og arbeidsplasser. Avgjørende både for framtidige skatteinntekter, skolestruktur og verdiskaping.

Relaterte saker:

En spydspiss for omstilling

Tror ranværingene får en ny stolthet