Bidra til et felles løft for utsmykking i sentrum!


«Blomsterpiken» i togundergangen fikk i fjor stor oppmerksomhet både i aviser og sosiale media.


Publisert:


Det overordnede målet med gatekunstprosjektet er å bidra til trivsel, økt bolyst, økt bruk av byen, og utvikling av en populær kunstform i Mo i Rana. Ikke minst styrker «Blomsterpiken» synlig ungdomskunst i bybildet. Kulturskolen har så langt fått mange positive tilbakemeldinger om prosjektet.

Rana kulturskole blir 50 år i år, og som en del av jubileumsåret ønsker de å ferdigstille utsmykkingen ved å dekorere begge sidene i togundergangen. Prosjektet har så langt krevd mange arbeidstimer og helger fra både lærer i visuell kunst og hennes dyktige elever – og mange timer gjenstår.

For å ferdigstille prosjektet er det behov for ekstern støtte. Prosjektet har så langt vært finansiert av prosjektmidler fra bl.a. Sparebanken1 Nord Norge, Rana kommune og diverse private givere.

Ranaregionen Næringsforeningen og Rana kulturskole sender derfor en felles invitasjon til næringslivet om å bidra økonomisk til å løfte gatekunst i bybildet!

Ta kontakt med Kristine Rønning, rektor i Rana kulturskole, om din bedrift vil bidra (kristine.ronning@rana.kommune.no, tlf: 94134797). Minstebeløp er 1000,- NOK. Dere vil motta en faktura fra kulturskolen. Alle bidragsytere vil bli markedsført i avis og sosiale media.

For mer informasjon om prosjektet, se prosjektbeskrivelsen

Linker til ulike avisomtaler: