Vil utvikle regionen

Verksdirektør i Elkem Rana, Frode J. Berg er i full gang med oppgradering av verket og arbeidet for å redusere svevestøv.

Elkem er i ferd med å investere 150 millioner kroner i miljøtiltak og økt effektivitet ved Elkem Rana. De bruker ny teknologi til å øke avsuget på ovnene og forbedrer produksjonsprosessene, slik at de får mindre utslipp. Det i seg selv gir gevinst, i og med at de selger støvet (Mikrosilica).


Publisert 04.01.2019


Bygger seg opp i Mo i Rana

– Vi ønsker å bidra til at byen vår omtales med positivt fortegn og vi vil være en bidragsyter til grønn industri. Vi ønsker ikke å bli forbundet med diffuse utslipp og vil stå rakrygget i forhold til miljøsatsing, noe vi også bruker i rekrutteringsprosessene, sier verksdirektør Frode Johan Berg.

HR-sjef Terje Ditlefsen følger opp med at Elkem Rana vil støtte opp om det næringsforeningen jobber for og deres strategiske satsingsområder. Både samferdsel, omdømmebygging og byutvikling er viktig for industrien, blant annet fokuset på infrastruktur og på grønn og bærekraftig industri. Det er også hovedgrunnen for de investeringene de gjør.

– Samferdsel og infrastruktur er særdeles viktig for oss. 98 prosent av det vi produserer går ut av landet. Vi har enda større omfang av råvarer, som skal inn ved hjelp av båt og bil. Det er klart at vi er avhengige av infrastruktur, påpeker Terje Ditlefsen.

Byutvikling og regionsenter

– Vi tar i bruke hele Helgeland når vi markedsfører oss, og vi ønsker å være med og påvirke utviklinga i byen.  Det er ingen tvil om at vi drar fordel av at vi er en by av en viss størrelse, da blir det også flere tilbud til befolkningen. Det er vi fornøyde med. Vi har gått inn som partner i Verket, og vi har blant annet støttet Smeltedigelen, forteller Ditlefsen.

– Vi ønsker å påvirke, da må vi være der det skjer, sier HR-sjef i Elkem Rana, Terje Ditlefsen.

Kunnskap og kompetanse

Industribedriften har en høy prosentandel faglærte og et stabilt inntak av lærlinger. Blant verdiene i Elkem er presisjon og kontinuerlig forbedring. I det ligger det blant annet at de ønsker å være mer presise i det de gjør og vil øke kompetansen i det de vil holde på med.

– Vi satser ganske offensivt på kunnskap og kompetanse. Vi samarbeider med både videregående skole og ungdomsskolen, og vi går inn ganske tidlig i skolesystemet for å markedsføre realfag og yrkesfag. Slik kan vi være med på å så noen tanker og å vise fram mulighetene, sier Terje Ditlefsen.

Regional utvikling og samhandling

– Mo i Rana er jo en industriby og Elkem har vært sentral i oppbyggingen av Arctic Cluster Team (ACT). Vi ønsker å bidra til samhandling, det gjør vi blant annet gjennom ACT, der vi samarbeider med industrien i hele Nord-Norge, sier verksdirektør Frode J. Berg.

ACT skal være spydspiss i bærekraftig omstilling og verdiskaping i Norge. I fjor ble ACT tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters og fikk tildelt ARENA-status.


ELKEM RANA AS

  • Et moderne smelteverk for ferrosilisium med en produksjonskapasitet på 90000 tonn ferrosilisium og 25000 tonn microsilica per år, hvorav 98 prosent går til eksport.
  • Er ett av tre smelteverk i Mo industripark.
  • Rundt 110 ansatte.
  • 961 million kroner i driftsinntekter i 2017.
  • Hovedkontoret til Elkem-konsernet ligger i Oslo, og selskapets 27 produksjonssteder og nettverk av salgskontorer verden over sikrer nærhet til kundene og tilgang til viktige sluttmarkeder. Med over 6000 medarbeidere og betydelige årlige investeringer i FoU-aktiviteter.
  • Elkem kjøpte smelteverksbedriften Fesil Rana Metall i Mo i Rana i 2016