Spår lett skydekke i 2019

Ståle Indregård og Håkon Stanghelle i Helgeland Invest mener flere geopolitiske risikomomenter skaper noe usikkerhet fremover.

2018 har vært et godt år for Rana, Helgeland og Nordland. Veksten har vært stabil og arbeidsledigheten har vært lav. Finansanalytikerne på Helgeland Invest tror derimot at 2019 vil få noen skyer på himmelen. 


Publisert 29.12.18


– Sjømatnæringen og industrien har gått bra, godt hjulpet av en lav kronekurs. Det betyr at også leverandørindustrien har hatt gode vilkår, forteller finansanalytiker Håkon Stanghelle.

Drar inn kjøpekrafta

Flere geopolitiske risikomomenter skaper derimot noe usikkerhet fremover. Prisene på oljebørsen har falt med hele 20 prosent på kort tid. Hvis vi ser bort fra dette så ser vi at situasjonen er stabilt bra. Vi har fått én renteoppgang fra Norges Bank og det er signalisert ytterligere to rentehevinger til neste år. Markedet har allerede priset inn ytterligere renteoppgang, og det vil ha innvirkning på bedrifts- og privatmarkedet. Resultatet kan bli at enkelte blir litt mer tilbakeholdne med investeringer. Dette er typisk merkbart for detaljhandelen, og vil nok merkes blant flere av næringsforeningens medlemmer, sier Stanghelle.

Mange butikker har utfordringer knyttet til megatrender som netthandel. En renteheving i kombinasjon med konkurranse fra netthandel tror vi kommer til å legge press på detaljhandelen.

På den annen side er arbeidsledigheten lav og analytikerne tror lønnsveksten kan gå opp i forbindelse med rentehevinga. Det er bra for arbeidstakerne, og kan også være bra for detaljhandelen. Det er i hvert fall flere bedrifter som bør ta høyde for det.

Kan påvirke eksportindustrien

– Det er ofte slik at når renta går opp, så følger som regel prisene og lønningene etter. Vi har hatt flere år med veldig god stabilitet. Så, for mange bedrifter kommer det ikke til å bety all verden med mindre de har mye gjeld. Men, dersom du ikke får økt omsetning, men økte rentekostnader og lønnskostnader, så har du en litt presset situasjon, sier finansanalytiker og daglig leder, Ståle Indregård.

Krona er svak. Med renteøkning og god oljepris vil krona kunne styrke seg.
– Det kan eventuelt svekke konkurransekraften til de bedriftene som eksporterer varer som industribedrifter i Mo industripark, Alcoa i Mosjøen og miljøet på kysten som eksporterer fisk.

Stanghelle og Indregård ser fortsatt stabil, god vekst, men litt flere skyer på himmelen enn hva de gjorde for ett år siden. 

Trender i tiden

Hvis vi nevner kryptovaluta og datalagring, er det mange som mener at vi skal legge forholdene til rette med norsk, ren energi. De kritiske røstene hevder derimot at det skaper for få arbeidsplasser. Helgeland Invest er involvert i denne industrien gjennom eierskap i Mo industripark AS.

Kryptovaluta har to utfordringer akkurat nå. Både el-avgiften som blir mangedobbelt, og at bitcoin-kursen har rast. Det er derfor usikkerhet for akkurat denne typen industri. Men, datasenter er in i tiden og man legger til rette for en fersk bransje. De eneste som har tjent noe særlig på dette så langt er kraftselskapene, utleiere av bygg og tomter, samt årsverkene knyttet til bedriftene, sier Indregård.

Det er interessant å se om det vil gi noen spin-off effekter. Om det på sikt er noen bedrifter eller miljø som etableres på bakgrunn av deres tilstedeværelse.

Positiv utvikling

Det ser bra ut for oppdrettsnæringa og industrien, men vi tror detaljhandelen vil komme til å oppleve mer press. Dersom renteøkninga påvirker husholdningen og kronekursen styrker seg, vil man også merke det på turisme, sier Stanghelle. 

– Turisme anser vi egentlig for å være en potensiell vekstnæring, men vi tror 2019 er litt for tidlig for dette. Men, på sikt vil man se en potensiell vekst i hele Nord-Norge, forteller Indregård.

De fleste bransjer jobber med kontinuerlige forbedringer. Noen er selvsagt flinkere enn andre og noen mer strukturert.

Vi forventer litt mer usikkerhet i 2019, men det ser allikevel bra ut. I Mo i Rana har det vært mye optimisme hele tiden, men nå ser vi det samme i Mosjøen og Sandnessjøen også, sier Stanghelle.

– Næringslivet er ofte bedre til samarbeid enn politikere, samfunnsliv og media. Det er mange gode tanker og ideer også utenfor Rana. Næringslivet må gjøre det som er best for dem, og det varer ikke lenge om man skal trekke tullete beslutninger om å unngå samarbeid eller unngå dialog med interessante aktører, forteller Indregård. 

To greie menn

Helgeland Invest er alltid åpen for interessante investeringer, men sjelden på gründernivå.
– Det har med kompetanse og risikospredning å gjøre. Alt som har et potensial er vi interessert i. Men de bedriftene som går godt kommer jo sjeldnere hit. Det er oftest at de har nye ideer, nye marked og trenger nye investeringsmidler.
– Det er jo også bedrifter vi ønsker å gå inn i, men hvor vi rett og slett ikke blir enige. De synes kanskje vi er noen vriompeiser.
– Er dere det? 

– Nei. Vi er greie, avslutter Indregård.  


HELGELAND INVEST AS er et regionalt investeringsselskap med hovedkontor i Mo i Rana. Formålet er å være en aktiv eier og delta med egenkapital og kompetanse i bedrifter med utviklingspotensiale fortrinnsvis på Helgeland.