Mo Industripark har allerede fått henvendelser fra interesserte næringslivsaktører etter kjøpet av Langsetvågen industriområde.


Publisert 17.07.2017


I juni vedtok kommunestyret i Nesna å selge Langsetvågen industriområde til Mo Industripark AS (MIP). Nå er MIP klar til å utvikle området videre og legge til rette for eksisterende og ny industri. Interessen merker de allerede.

– Nå når næringslivet ser at vi er i gang med opparbeiding av areal, har vi allerede hatt noen henvendelser fra selskaper som ønsker å etablere seg der med sin aktivitet. Men det er plass til mye. De som er interessert må bare ta kontakt med meg. Da kan vi få deres ønsker med i den videre planleggingen, sier Jan Gabor, markedssjef i MIP.

– Vi har tro på at det skal bli mange nye arbeidsplasser i tilknytning til aktiviteten som skal skje der ute.

Industriutvikling

– Vi valgte å selge fordi vi ønsker en utvikling av industriområdet. Vi får inn en aktør som har kompetanse på nettopp dette. Vi har store forhåpninger til og tro på at Mo industripark vil lykkes i å utvikle industriområdet og skape nye arbeidsplasser, sier Hanne Davidsen, ordfører i Nesna.

Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS, og Hanne Davidsen, ordfører i Nesna kommune, underskriver avtalen som gjør MIP til eier av Langsetvågen industriområde.

Industrieventyret som nå skal produseres, bygger videre på virksomheten som allerede er i området. Westcon Helgeland feirer 30-årsjubileum i år. Det startet på Nesna, men da bedriften vokste ble det litt for mye hamring og banking, støy og bråk. I stedet for å utvide der de var, valgte Nesna kommune å etablere Langsetvågen industriområde. Der har Westcon Helgeland vært de siste 18 årene.

I dag er det i underkant av 50 ansatte i bedriften, i tillegg til at de leier inn ekstra personell ved behov. Som i sommer, da de har leid inn 25 personer i forbindelse med et oppdrag for Bodø-firmaet Nordasfalt.

Må si nei til jobber

I hovedsak driver Westcon Helgeland med skipsreparasjoner, men også produksjon av større komponenter til offshoreindustrien. Kapasiteten i den 100 meter lange og 25 meter brede tørrdokken er sprengt.

– Vi har ventet i mange år på å få utvidet vår virksomhet. Vi er fullbelagt og vel så det, og må faktisk si nei til enkelte jobber i dag, forteller Arnt Skogsøy, som er daglig leder i selskapet – i tillegg til å være nest største eier.

Største eier er Westcon Yards (50 prosent), som igjen er 100 prosent eid av Westcon Group i Ølen på Vestlandet.

Ambisjonen er å få ta del i det som skal skje innenfor oljenæringen i Barentshavet og Norskehavet framover, ikke minst Johan Castberg-utbyggingen. Etter planen skal feltet starte opp i fjerde kvartal i 2022 og drives i 30 år. Totalt vil feltet koste rundt 49 milliarder kroner. Det er anslått at andelen for nordnorske leverandører i utbyggingsfasen ligger på 1,7 milliarder kroner.

– Dette er en av de største investeringene som er gjort på norsk sokkel noensinne. Det burde være muligheter framover. Men det kommer veldig an på Statoil og de føringer de har når det gjelder ringvirkninger. Hvis de mener at det skal føre til nordnorsk verdiskaping og legger til rette for det, så har jeg trua, sier Skogsøy.

Bærekraftig håndtering

I tillegg til den store, overbygde tørrdokken, kan Westcon Helgeland i dag by på et innendørs verksted på 2300 m2, et utendørs lager på 20.000 m2, innendørs lager på 500 m2 og et mekanisk og rørverksted på 400 m2. De har 46 rom for overnatting, og en kantine for 80 personer. Den 60 meter lange kaia har en sjødybde på 50 meter, og er i stand til å ta imot store skip. I tillegg er det etablert pullerter for mottak av borerigger.

For tiden bygger de en ny hall til produksjon av Super Duplex.

– Betongen er ferdig, stålet reist og taket lagt. Vi venter på å få kle veggene, og regner med at hallen står ferdig tidlig i høst, sier Skogsøy, og forteller også om planer om en ny tørrdokk med en lengde på 140 meter og bredde på 35 meter.

Mo Industripark skal – i likhet med sin virksomhet i Mo i Rana – også i Langsetvågen være et infrastrukturselskap som legger til rette for industriell virksomhet. Første fase vil være å opparbeide areal og innfri Westcon Helgelands behov for utvidelse.

– Vi er allerede i gang med plan- og reguleringsarbeid for området, slik at vi kan komme i gang med opparbeiding av området neste år. Det er omfattende investeringer som skal gjøres i infrastruktur – vann, kraftforsyning, sprengning, opparbeiding av areal, vei, brakkerigger, kanskje ny dokk, annen type bygningsmasse enn det som er der i dag, sier Jan Gabor.

– Vi ser også på andre næringer, hva vil havbruksnæringen ha av behov i framtiden. Vi håper på ringvirkninger fra olje og gass og vi ser på muligheter for skroting av stålkonstruksjoner i tørrdokk. Med verdens reneste stålverk i Mo i Rana, kan vi tilby den mest bærekraftige håndteringen av stålkonstruksjoner.

Arve Ulriksen (t.v.), Jan Gabor og Mo Industripark AS har store planer for området i Nesna.

Investerer for over 50 millioner

Gabor anslår investeringer i området på mellom 50 og 100 millioner kroner de nærmeste par årene. I et lengre perspektiv, kanskje fem til ti år, tror han det kan bli snakk om opp mot 200 millioner kroner.

– Vi har jobbet i nesten tre år med planer om utvikling av industriområdet. Det hele startet med utgangspunkt i at vi har tro på Helgeland som region og tro på en industriell utvikling i regionen. Vi så at oljenæringen beveget seg nordover og ga signaler om flere arbeidsplasser tilknyttet næringen i nord. Samtidig har vi en havbruksnæring som er i sterk vekst. Det å ha tilgang på kystnære industriområder anså vi for å kunne være strategisk viktig, sier markedssjefen om bakgrunnen for tomtekjøpet.

– Gjennom Langsetvågen ønsker vi å tilby industriaktørene på Helgeland et industriområde som kan supplere den aktiviteten de har i dag, avslutter Gabor.

Planarbeidet i gang

– At MIP nå etablerer seg i området, ser vi bare som positivt. Nye selskaper her kan gi ringvirkninger også for oss. De har fått det til i parken, så de bør få det til her også, sier Arnt Skogsøy.

– Området har naturgitte forutsetninger for å kunne betjene den maritime sektoren, med dypt vann som muliggjør dypvannskai og har god plass. Vi har stor tro på at dette er et prosjekt som vil lykkes. Vi har fått inn en eier som er stor, har kompetanse, stort nettverk og erfaring, sier ordfører Hanne Davidsen.

Kapasiteten i Westcon Helgelands overbygde tørrdokk er sprengt, og selskapet har behov for utvidelse av området sitt. Foto: Westcon.no

Et forslag for planprogram for detaljreguleringsplan er sendt på høring og offentlig ettersyn, med høringsfrist 6. september. Forslagsstilleren er Mo Industripark AS og Westcon Helgeland AS i fellesskap. Multiconsult er engasjert for å bistå med planprosessen.

Planen skal legge til rette for utvidelse av det eksisterende industriområdet – både siden Westcon Helgeland har behov for å få utvidet sitt areal, men også for å tilrettelegge for at andre virksomheter skal etablere seg. Det planlegges blant annet for nye næringsarealer til industri, lager, hotell/overnatting for arbeidere, nye kai- og havneområder i sjø blant annet for rigger/plattformer til kai og opplag og sjøareal for oppankring av rigger/plattformer.

Planområdet går fra nordsida av Langsetvågen, innbefatter dagens industriområde og sørvestover langs fjorden til Setningsvika.