Samarbeidsavtale mellom Ranaregionen Næringsforening og Okstindan Natur og Kulturpark

Målet med det nye samarbeidet er å styrke næringsarbeidet i Ranaregionen og i Hemnes spesielt. Samarbeidet tilrettelegger for kompetanseutvikling,  erfaringsutveksling og å følge opp viktige saker for næringslivet i Hemnes på tvers av bransjer. Det vil videre bli opprettet et eget næringsforum for Hemnes. Alle medlemmer i dette næringsforumet vil også få medlemskap i Ranaregionen næringsforening.

Ingvild Skogvold, daglig leder i RNF, gleder seg til å samarbeide med ONK om å styrke næringslivet i Hemnes, «Det er mye spennende på gang i regionen vår, og det er mye å vinne på å samarbeide på tvers, dele erfaringer og bygge kompetanse sammen. Vi har allerede mange ideer for hvordan å videreutvikle samarbeidet, og vi gleder oss til fortsettelsen!»

Kjell Joar Petersen-Øverleir, styreleder i ONK, sier, «Etablering av Freyr gir en stor mulighet for utvikling ikke bare i Rana, men også i Hemnes. Vi ser fram til samarbeidet med RNF og vil framover arrangere samlinger og ulike næringsaktiviteter – digitale eller fysiske møter – med kompetansepåfyll og drøfting aktuelle næringsspørsmål. Kultur og næring hører også nært sammen, – noe vi også vil løfte fram»

Avtalen ble signert av styrelederne i ONK og RNF i Entrepnor sine lokaler på Bjerka 24. februar 2021.

Styreleder i ONK, Kjell Joar Petersen-Øverleir og styreleder i RNF, Trine Gabor signerte samarbeidsavtale hos Erna Nerleir (i midten) i Entrepnor på Bjerka.