Musikk i mørketida

Smeltedigelen leverer også i år et spennende program. Festen åpnes med en av Europas mest karismatiske jazz/funkartister, den svenske trombonisten Nils Landgren og Dioc Big...

Vær med å gi

Mo i Rana best i landsdelen Rana Næringsforening oppfordrer næringslivet til å støtte NRK sin tv-aksjon som i år går til Nasjonalforeningen for folkehelse og deres jobb med demens....

NHD til Mo i Rana 29. oktober

Viktig næringslivsbesøk Gauta Wahl, Tore Thomassen, Kjetil Kolsrund Jåsund og Mette Hjermann fra Nærings- og handelsdepartementet kommer til Mo i Rana 29. oktober   Representantene fra departementet kommer...

Skatte- og avgiftsendringer torsdag 17. oktober

Advokat Bjørn Krane, Advokathuset Helgeland, presenterte endringene i forslaget til statsbudsjett lagt fram samme uke og som skal vedtas av den nye regjeringen Solberg i månedskifte...

Bytuvikling trakk full sal

Teknisk sjef i Rana kommune Sverre Selfors (t.v), Freddy Olsen fra HHO og Bjørn Bech Hansen fra MSU la fram noen av sine tanker...

Vil investere flere milliarder

Vil investere flere milliarder Markedssjef Arild Markussen fra Helgelandskraft informerte om utviklingen i kraftmarkedet og investeringsplaner på næringslivslunsjen 26. september.       Nærmere 30 frammøtte fikk en god...

Planforslag strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan Planforslaget for strategisk næringsplan ligger ute til høring og frist for innspill er 29.10.2013. Endelig plan skal vedtas i kommunestyret 10. desember. Den endelige...

Urolig for framtiden

NHO frykter for veksten i norsk økonomi rammes av svake internasjonale konjunkturer.Det er industrien, og spesielt eksportindustrien som ikke har leveringer til petroleumssektoren, som...

Helgelandskraft vil investere for milliarder 26 september

  Vil investere flere milliarder   Markedssjef Arild Markussen fra Helgelandskraft informerte om utviklingen i kraftmarkedet og investeringsplaner på næringslivslunsjen 26. september. Nærmere 30 frammøtte fikk en god...

Hurra for økt hotellkapasitet

Tegning av nyfløya til Rica Meyergården, som skal stå ferdig i 2015. Økt hotellkapasitet kan bli god forretning Helma er i gang med å rive og bygge...

Frokostseminar

Visma inviterer til gratis seminar 11. september kl 09:00-11.00 Hverdagen som leder er preget av en rekke administrative oppgaver, og ofte dårlig tid til langsiktig og...

I våre hjerter

Verketfestivalen smyger seg inn i hjertene våre og blir der. Kulturarrangement som treffer publikum så godt som Verket gjør, gir ringvirkninger lang ut over helgas...

The time are changing

Til inspirasjon i arbeidsdagen I forbindelse med høstens stortingsvalg var Odd Henriksen, førstekandidat for Nordland Høyre, og sentralstyremedlem for Høyre Arne Hjeltnes inviterte til næringslivslunsj...

Utfordret næringsministeren på samferdsel

Trond Giske utfordret på viktige næringspolitiske saker for Rana og Helgeland. På sesongens første næringslivslunsj fikk Giske sagt mye om partiprogrammet og rikspolitiske saker på kort...