– Når jeg ser hva vi har fått til, så er jeg veldig stolt

Zita får ei sprøyte av veterinær og medeier Tone Camilla Jørgensen.

De må kunne det meste og være både kirurger, tannleger, øyespesialister og til dels psykologer. Utviklingen i veterinærbransjen har gått i et rivende tempo siden Marte Grotnes startet opp Mo Dyreklinikk i 2004, bare 28 år gammel.


Publisert 20.12.18


I dag, 14 år etter etableringen, har Mo dyreklinikk ni ansatte, og er en moderne, veldrevet og velutstyrt klinikk for kjæledyr i en tøff bransje.

– Jeg hadde egentlig aldri noen drøm om å starte mitt eget selskap, men jeg var på jakt etter jobb, og fikk tilbud om å være med og starte opp denne bedriften, forteller daglig leder og eier, Marte Grotnes.

Hun ble uteksaminert som veterinær fra University of Liverpool i 2002. Etter studiene jobbet hun ved et smådyrshospital i Wales, og kom etter hvert i kontakt med Liv Norderval fra Mo, noe som ga grunnlaget for et samarbeid om oppstart av egen klinikk.

– Den første tida var vi to veterinærer og en assistent. Det var hardt, slik det er med nyoppstartede bedrifter. Vi hadde investert ganske tøft økonomisk for å komme i gang. Heldigvis hadde vi vanvittig mye hjelp fra familie og venner, ellers hadde det aldri gått, forteller Grotnes.

Ny medeier

Etter tre års drift ble hun eneeier av Mo Dyreklinikk, men i fjor kom Tone Camilla Jørgensen inn som medeier. Hun er utdannet veterinær fra NVH (Norges Veterinærhøgskole)i Oslo, og har også tidligere jobbet ved Mo Dyreklinikk i flere år, før hun tok et opphold i Alta.

Jeg er veldig glad for at jeg har fått med meg Tone Camilla på driftssiden og som medeier. Det er godt å dele oppgavene og å ha en sparringspartner.

daglig leder og medeier Marte Grotnes

– Det er jo ikke alt som er like enkelt. Vi er utdannet veterinærer, men er også bedriftsledere, økonomer og personalledere som skal ta vare på de flotte ansatte vi har.  sier Tone Camilla Jørgensen.
– I en såpass liten bedrift merker vi fort om det er skurringer. Vi er sårbare ved sykdom og opptatt av å forebygge. Vi bruker mye tid på de ansatte, og ønsker at de skal ha det godt på jobb, understreker Grotnes.

Brigi Dohnal, veterinærassistent, undersøker tennene på ei katt.

 

Tøffe tak

Tidligere i år satte Dagens Næringsliv fokus på den tøffe arbeidshverdagen for veterinærer, der mange utvikler psykiske problemer. Årsaken er blant annet ensomhet, arbeidspress og at det å avlive dyr er en del av hverdagen.

– Vi er i en bransje der veldig mange gir seg etter fem til sju år. Det er lange arbeidsdager og ikke spesielt høye lønninger i forhold til utdanningen og innsatsen du legger ned. Det er mye du skal lære, det er nye metoder, nytt utstyr, kundehåndtering og du skal være litt psykolog. Mange tror at du kun skal behandle dyr, forteller Tone Camilla Jørgensen.
Veterinærene har svært en svært varierende jobb, ingen dag er lik på godt og vondt.

– Vi elsker jobben vår, men den kan også være veldig utfordrende. Vi må beherske mange forskjellige fagfelt, for eksempel både kirurgi, tannhelse, og vi har poliklinikk. Det er vanskelig å være god på alt, men vi streber etter det. Derfor reiser alle ansatte ofte på kurs, slik at vi får med oss det aller siste innenfor behandling og holder oss faglig oppdatert. Det er vi stolte av, konstaterer Grotnes.

En bransje i stor endring

Veterinærbransjen har utviklet seg i stor hastighet de siste årene.  Bare innen området hund og katt publiserer 6-8000 vitenskapelige artikler årlig.

– For mange er en veterinær noen som reiser fra gård til gård og står med ei hånd inne i kua. For andre står veterinæren i operasjonssalen og behersker avansert thoraxkirurgi.  Vi som bransje har kanskje ikke vært flinke nok til å ta med kundene på den lange reiseveien det har vært for å vise fram bredden i bransjen, påpeker Tone Camilla Jørgensen.

Også holdningene til dyrene har forandret seg de siste årene. Dyrene er blitt familiemedlemmer, og folk er villige til å gjøre mer og mer for dem. Som regel tropper  både mor og far opp hos veterinæren når ”barnet ” må ha hjelp.

– Folk følger med på veterinærprogrammer, og de kan google seg fram til løsninger de mener er bra for dyret. Det finnes nesten ingen begrensninger for hva man kan gjøre, det er ofte bare det etiske eller kostnadene, forteller Marte Grotnes.

Kostbart

For å holde tritt med utviklingen oppgraderes også utstyrsparken jevnlig med forskjellige tekniske nyvinninger.
– Utfordringen hele tiden er at alt koster penger. Det koster å investere i utstyr og medisiner, og dette er noe kundene må betale, mens humanhelse for øvrig dekkes av staten. Det kan være lett å glemme at det koster penger å drive sykehus. Vi har de samme protokollene, men vi får ingen midler, fastslår Marte Grotnes.

Veterinær Melinda Papp og veterinærassistent Brigi Dohnal kjører hunden Furling inn til røntgenrommet.

I dag er består Mo Dyreklinikk av fire veterinærstillinger, èn dyrepleierstilling, en assistentstilling,halvannen resepsjoniststilling og en fysioterapeut på deltid.
Svein Grotnes AS har kjøpt lokalene i Vika  og utvidet dem etter behovene til klinikken.
– Den siste ansiktsløftningen foretok vi i 2014. Det har skjedd store endringer, blant annet har vi fått ny og større butikk, nytt operasjonsrom, nytt rehabiliteringsrom, stillerom for avlivning og større kjøkken.Vår nyeste  investering er  vanntredemølle til bruk i  rehabilitering, forteller Grotnes.

Investerer i bedriften og ansatte

For Grotnes og Jørgensen har det vært viktig å bruke en betydelig del av overskuddet i å investere i bedriften og de ansatte. Før jul drypper det alltid litt ekstra på dem.

– Det er greit å kunne belønne de ansatte. De legger sjela si her, og vi skulle gjerne ha belønnet dem enda mer. Det har vært en lang reise og mange, tunge dager, men et riktig valg. Når jeg ser hva vi har fått til, så er jeg veldig stolt. Jeg er glad for å ha fornøyde kunder og ansatte.  Og veldig heldig med å få Tone inn som inn som drahjelp  og partner, sier Marte Grotnes.

MO DYREKLINIKK
Mo Dyreklinikk er en moderne smådyrsklinikk med ni ansatte og holder til i Vika i Mo i Rana. Driftsinntektene i 2017 var på 6 859 000 kroner, årsresultatet for 2017 var 143 000 kroner.