LYSTilag

 

oversikt festivalutstilling
Utendørs bildeutstilling i Mo i Rana, høsten 2016

Gåsehudopplevelser

I 2014 etablert en rekke opplevelse- og kulturaktører i samarbeid med Ranaregionen Næringsforening og Rana Utviklingsselskap et nettverk for å styrker samhandling, synlighet og produktutvikling. Målet er å styrke det kulturelle mangfoldet, skape nye arbeidsplasser og gjøre det bedre og mer interessant å bo her. Å reise hit.

Festivalene har utviklet seg til å bli sterke, sentrale og anerkjente kulturformidlere og er positive identitetsbyggere og merkevarer, som kan bli enda mer viktig framover for å skape en attraktiv by og region.

Trine Rimer, daglig leder i Ranaregionen Næringsforening

Det startet med flere dialogsamlinger, gjort mulig gjennom VRI midler, som resulterte i at nettverket ble enige å samarbeide om konkrete prosjekter og systematisere produktutvikling knyttet til eksisterende festivaler. Ambisjonen er å bevare og utvikle festivalene: Innfri flere forventninger, gi mer gåsehud og scenisk råskap. Skape gode minner for små og store.

vinterlys
Vinterlys. Foto: Bjørn Leirvik

Forener gode krefter og spiller på lag

Kultur- og opplevelsesnæringa er, som navnet tilsier, ei sammensatt næring, og det det viktig å kunne tilby helhetlige opplevelser – dette ønsker LYSTilag å jobbe med.

LYSTilag-alliansen består av: Vinterlys, Rød Snø, Bakeribygg-festivalen, Hemnesjazz, Verket og Smeltedigelen.  Scandic Meyergården, Event Helgeland, Sparebank1 Nord-Norge, Ranaregionen Næringsforening, Nordlandsforskning, Nordland fylkeskommune og Rana kommune.