Koronaviruset og info til næringslivet

Det er stor pågang fra arbeidsgivere og arbeidstakere som trenger bistand og veiledning. Anbefalingen er å følge utviklingen gjennom digitale informasjonskanaler så langt det er mulig. Her har vi samlet nyttig informasjon på et sted.


Oppdatert 20.03.2020


Stadig flere næringer og bedrifter rammes i den krevende situasjonen vi nå befinner oss i. Det er ikke til å unngå at det blir mange permitteringer, og dette skaper stor usikkerhet og bekymring. Heldigvis ser politikerne ut til å enes om tiltak for å dempe de negative effektene.

I en slik situasjon er det viktig at vi alle bidrar til å holde hjulene i gang, i henhold til retningslinjene som er lagt for forsiktig adferd. Vi må fortsette å handle, fortsette å inngå avtaler, fortsette å benytte oss av den bistanden som samarbeidspartnerne våre vanligvis hjelper oss med. Så langt det lar seg gjøre.

Vi er i gang med å måle temperaturen i næringslivet lokalt i denne krisen. Hva kan vi bidra med og legge til rette for? Er det noe i lokalt næringsliv som vi kan ta opp nasjonalt? Vi har også sendt ut en spørreundersøkelse til våre medlemmer for å få nyttig input til videre arbeid.

Vi står sammen med dere, og skal bidra med vårt!

LENKER TIL INFORMASJON OM STATUS OG KONKRETE RÅD

RÅD TIL NÆRINGSDRIVENDE

 • Innstille jobbrelaterte reiseaktiviteter
 • Arbeide fra hjemmekontor
 • Unngå å reise kollektivt dersom det er mulig
 • Unngå store møter og oppsøke områder med store folkemengder
 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Hold minst én meters avstand til personer som hoster.
 • Vaske hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Du kan også bruke et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol, hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig.
 • Finn alternativer til håndhilsning og klemming
 • Hvis du tror du kan være smittet holder du deg hjemme. Ring fastlegen din og informer arbeidsgiver. Dette gjelder både dersom du selv har symptomer eller har oppholdt deg i nærheten av andre som er smittet.
 • Varsel om permitteringer skal meldes til NAV

Du bør registrere deg som arbeidssøker og søke om dagpenger dersom du har blitt permittert. Her følger oppskrift på  hvordan søke om dagpenger NAV.

Regjeringen utvider stadig sine tiltak. Gårsdagens kutt i arbeidsgiveravgiften er viktig hjelp til mange bedrifter.

Arbeidsgiveravgiften senkes med fire prosentpoeng i to måneder, noe som utgjør ti milliarder kroner. Soner med 0-sats (Nord-Troms og Finnmark) vil få en samlet kompensasjon på 250 millioner. Av tidligerer tiltak er for eksempel at bedrifter kan permittere ansatte med en visshet om at de ansatte vil få lønn/stønad.

Videre bidrar staten med tiltak som sikrer en bedre likviditet for bedriftene. Det er viktig at næringslivet i Rana setter seg inn i disse tiltakene. Gode rådgivere vil her være bedriftenes egne regnskapsførere, jurister, bankene og revisjons- og rådgivningsselskaper. Mange av disse er lokalisert i regionen og har satt seg godt inn i situasjonen.

ØKONOMISK KRISEPAKKE presentert 14.03.2020

 • Arbeidsgiverperioden ved permittering reduseres fra 15 til 2 dager.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere får en midlertidig inntektssikring
 • Permitterte sikres «full» lønn i 20 dager etter at permitteringen er iverksatt.
 • Inntektsgrensen for å få utbetalt dagpenger settes til 0,75 G.
 • Permitterte sikres minimum 80 % av inntekten sin opptil 3 G, og 62, 4% av inntekten mellom 3 G og 6 G i permitteringsperioden.
 • Arbeidsgiverperioden ved sykefravær knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager for arbeidstakere.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere får sykepenger og omsorgspenger fra dag 4.
 • Egne tiltak for lærlinger
 • Perioden med omsorgspenger dobles og arbeidsgiverperioden for betaling av omsorgspenger reduseres til 3 dager.

RÅDGIVNINGSTELEFONER

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe den nasjonale rådgivningstelefonen på 815 55 015 som har åpent hverdager 08-18 og helger 10-16.

For å redusere belastningen på fastlegene og kommunens servicetorg, har Rana kommune i tillegg opprettet en egen koronatelefon. Åpningstidene vil være hverdager, mandag til fredag, kl. 08.00 – 15.30. Telefonnummeret er 950 04 433.

Ved å kontakte den lokale koronatelefonen vil du få svar på generelle spørsmål knyttet til koronavirus, Folkehelseinstituttets retningslinjer og hvordan de lokale retningslinjene vil påvirke deg.

– Vi ber likevel om at du først søker svar på dine spørsmål på kommunens hjemmeside før du ringer koronatelefonen. Vi ber om forståelse for at det kan oppstå ventetid, og ber publikum være tålmodige, sier kommunikasjonssjef Connie Slettan Olsen i Rana kommune i en pressemelding.

KRISESTAB

RU og næringsforeningen satte “krisestab” mandag 16. mars.

Deltakere var Trine Bjerkli Gabor, Ole M. Kolstad, Per Brochmann, Trine Rimer, Lone Thrane, Ken Eilertsen, Annfrid Olsen, Ole Petter Rundhaug, Kristin Frodahl Rognerud, Cecilie Nordvik.  

Formålet med møtet var å få en situasjonsforståelse fra næringslivet samt diskutere tiltak. I forkant av møtet ble det sendt ut en spørreundersøkelse til næringsforeningen sine medlemmer.

– Vi har fått en enorm respons på denne. I tillegg har mange andre tatt kontakt. Hovedfunnene vil bli sammenfattet i en rapport som vil bli sendt til lokale, regionale og nasjonale myndigheter samt relevante bransjeforeninger. Vi takker alle som har tatt seg tid å svare, sier adminidstrernde direktør i RU, Ole Kolstad, og styrleder i RNF, Trine Gabor.

De opplever at informasjonsbehovet er stort og oppfordrer næringslivet og andre til å sette seg inn i informasjon gitt fra  myndigheter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, samt fra egne bransjeforeninger.   

Kolstad og Gabor gir honnør til regjeringen og Stortinget som med de foreløpige tiltakene har bidratt til å lette noen bekymringer. For eksempel kan bedrifter permittere ansatte med en visshet om at de ansatte vil få lønn/stønad. Videre bidrar staten med tiltak som sikrer en bedre likviditet for bedriftene. Det er viktig at næringslivet i Rana setter seg inn i disse tiltakene. Gode rådgivere vil her være bedriftenes egne regnskapsførere, bankene og revisjons og rådgivningsselskaper.  

Mange er allerede kreative og finner nye løsninger. I Rana vil vi nå se på muligheten for å aktivisere næringsforeningen sine bransjegrupper til å også jobbe med proaktive lokale grep. RU vil støtte opp om arbeidet i bransjegruppene.  De vil blant annet se nærmere på hvordan næringslivet i Kina og Italia har håndtert krisen. Dette med tanke på å opprettholde næringsaktivitet.  

Ordfører Geir Waage og varaordfører Anita Sollie deltok i møtet og orienterte om siste nytt fra Rana kommune.