Bli med i fellesskapet

Ranaregionen Næringsforeninger en interesseorganisasjon for næringsliv og organisasjoner i Rana-regionen, med rundt 400 medlemmer i privat og offentlig sektor. Nettverket av bedrifter og samarbeidspartnere jobber for å styrke næringslivets interesser og sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og jobbe her. I løpet av året gjennomføres en rekke medlemsmøter og prosjekter for kunnskapsdeling, inspirasjon og nettverksbygging.

FANTASTISK UTGANGSPUNKT. STORE MULIGHETER.

I en verden som endrer seg i raskt tempo må virksomheter, produkter og steder hele tiden svare på nye krav fra brukere og samfunn. En sterk region gir kraft til å utvikle nye løsninger og styrke vårt omdømme.

Når næringslivet går bra, smitter det over på innbyggere og besøkende, kommunetjenester og velferdstilbud. Det gjør at flere starter forretning, og de bedrifter som allerede er her vokser. Dette i sin tur lokker til seg ny kompetanse og investorer, som både sikrer arbeidsplasser og skaper flere. Det er grunnlaget for at folk kan leve gode liv her også i framtiden.

Internasjonale og nasjonale trender peker i retning av en mer tilspisset konkurransesituasjon for næringslivet, men også for steder, kommuner og regioner. Da er det godt at vi har et sterkt fellesskap.

Velkommen med på laget!


MEDLEMSFORDELER

  • et stort utvalg av næringslivslunsjer og møtearenaer
  • mulighet til å markedsføre egen bedrift og ansatte
  • gi innspill til næringspolitiske saker som opptar deg
  • nyheter på epost og næringsmagasinet Mono tilsendt
  • styrke næringslivets positive utvikling i Rana-regionen
  • kompetanseheving og erfaringsutveksling

Vil du vite mer? Ring daglig leder Trine Rimer, tlf 911 64500.

Meld deg inn ved å fylle ut skjemaet.

Innmelding

bedrift / personlig medlem*

årsverk*

adresse*

postnr*

sted*

telefon*

telefaks

E-post*

webadresse

Info, kontaktperson

daglig leder / ansvarlig*

stilling*

telefon

mobil

* indikerer obligatorisk felt.

Medlemskontingent 2019

årsverkkontingent
organisasjon, person eller 1 årsverk2 200
2-53 170
6-105 600
11-208 640
21-5011 380
51-10016 950
101-20021 400
Over 20025 000
heltidsstudenter300,-
kommuneriht innbyggere 1,36

Om medlemskapet: Medlemskapet faktureres en gang i året, og forlenges automatisk med ett år i gangen. Ved oppsigelse ber vi om skriftlig beskjed. Utmeldingen har først virkning fra året etter utmeldelsen. Les våre vedtekter her.

Her kan du gjøre deg kjent med personvernerklæringen.