Friskt fokus

Foto: Mye i Media

Friskgården jobber for å friskmelde Norge. Fra Rana.


Publisert: 07.11.2019


Å få sykemeldte tilbake til meningsfylte dager med mestring er det de fleste av oppdragene til Friskgården handler om. Men de tilbyr også tjenester for å hindre sykefravær eller skape en sunnere drift i. Det kan dreie seg om å få på plass verktøy som årshjul eller handlingsplaner.

DET SOM FUNGERER

– Læring og mestring er den beste medisinen for å skape konkurransekraft i bedrifter og hos enkeltmennesker. Det har vi erfart gjennom 25 år med forskning og utvikling. Gjennom å dele vår kompetanse om dette ønsker vi å være limet mellom arbeidsplass og medarbeider. Det forteller daglig leder hos Friskgården Rana, Marte Larsdatter Fladvad.

Friskgården jobber med arbeidsinkludering, lederstøtte, bedriftshelsetjeneste, arbeidsrettet rehabilitering og helsefremmende arbeidsplasser. Målet er å redusere sykefravær og ha ansatte som yter bedre og riktig.

– Det vet vi at vi klarer med vår kompetanse, sier Fladvad.

24-TIMERS-PERSPEKTIV

Friskgården i Rana har åtte medarbeidere. De har blant annet bakgrunn som sykepleier, fra ergoterapi, pedagogikk, og organisasjon og ledelse. Flere har videreutdanning innen kognitiv terapi og alle har den interne ettårs utdanning i Friskgården som heter Spesialist i arbeidshelse.

– Dette er for å sikre at vi har samme plattform med utgangspunkt i samme metodikk. Den røde tråden er at viser hele mennesket i et 24-timers perspektiv. Du skal fungere både hjemme og på jobb, sier Fladvad.

De ønsker gjerne å komme inn tidlig.
– Da kan vi bidra til forebygging, i stedet for brannslokking når driften går dårligere, arbeidsmiljøet er svekket eller sykefraværet har blitt langvarig, sier Fladvad.