Avhengige av å beholde sykepleierutdanningen

Campus Helgeland er ett av dagens fem av studiesteder som tilbyr sykepleierutdanning. Disse vurderes nå redusert fra fem til to eller tre i framtida.

– Dersom sykepleierutdanningen legges ned på Helgeland, må vi søke samarbeid med andre høyskoler og universiteter. Det er ingen trussel, men det understreker alvoret i situasjonen, sier Helgelandssykehusets administrerende direktør, Hulda Gunnlaugsdottìr.


Publisert 19.03.2019


Nord Universitets vurdering av ny studiestedsstruktur har vakt sterke reaksjoner. Dagens studiesteder for sykepleie- og helsefag er på fem av studiestedene, Bodø, Mo i Rana, Vesterålen, Levanger og Namsos. Disse vurderes nå redusert fra fem til to eller tre i framtida.

Dette kan få store konsekvenser for både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, påpeker Helgelandssykehusets administrerende direktør.

– Vi har nylig hatt et møte med Nord Universitet for å høre hva de jobber med, og for å legge fram våre tanker og synspunkter. Det å sette seg ned ved et bord for å snakke sammen gir alltid grunnlag for en god dialog, og vi har hatt et fruktbart og godt møte. Samtidig er det svært viktig at vi og kommunene på Helgeland fortsetter å arbeide for å beholde sykepleierutdanningen på Helgeland, understreker Gunnlaugsdottir.

Helgelandssykehusets administrerende direktør, Hulda Gunnlaugsdottìr.

VIKTIG FOR REKRUTTERING
Hun påpeker at det er vanskelig å rekruttere sykepleiere i hele Norge, og enda større utfordringer i distriktene.
– Det er svært viktig at vi fortsatt har sykepleierutdanning på Helgeland, både heltids- og desentralisert. For å sikre rekruttering er vi helt avhengige av å beholde utdanningen, og Helgeland sliter allerede med fraflytting. Derfor må vi etter beste evne kunne tilby utdanning der unge mennesker bor, sier Gunnlaugsdottir.

NY TEKNOLOGI
Hun påpeker også at mye kan løses ved hjelp av ny teknologi.
– Det er mulig å undervise via skype eller videokonferanse. Denne teknologien er helt vanlig i oppfølgning av pasienter, både i kommunal – og spesialisthelsetjenesten. Jeg skjønner derfor ikke hvorfor man ikke skal kunne bruke samme metode innenfor utdanningen, sier Hulda Gunnaugsdottir.

Helgelandssykehuset har nylig hatt samhandlingsmøte med 18 kommuner på Helgeland og har utarbeidet et felles høringssvar om ny studiestedsstruktur.

– Vi kan ikke sitte og vente, men vi må være aktive. Sykehuset har også en viktig rolle for at Nord Universitet skal lykkes med utdanning, vi må være aktive og ta ansvar i forhold til samhandling, organisering, utdanning og deltakelse, sier Gunnlaugsdottir.

– TAR SIGNALENE PÅ ALVOR
Kommunikasjonssjef Andreas Førde ved Nord Universitet understreker at ingenting er avgjort i prosessen med vurdering av ny studiestruktur.

– Vi er opptatt av å ivareta tilbudene i regionen, og tar alle behov og signaler på alvor. Det gjennomføres nå en grundig analyse med innspill fra både interne og eksterne aktører, som tas med i vurderingen før en innstilling legges fram for styret 30 april. Når styret har fått innstillingen til ny studiestedsstruktur skal forslaget ut på høring, og et vedtak vil først bli gjort i slutten av juni, sier Førde.

 

NY STUDIESTEDSSTRUKTUR
■ Nord Universitet vurderer ny studiestedsstruktur. Til styremøte i mai skal det konkretiseres hvor det vil være studiesteder.

Dagens studiesteder for sykepleie- og helsefag er på fem av studiestedene, Bodø, Mo i Rana, Vesterålen, Levanger og Namsos. Disse vurderes nå redusert fra fem til to eller tre i framtida.